Opolskie Orły z Elektryczniaka

Opolskie Orły 2021

22 czerwca prezydent Arkadiusz Wiśniewski uhonorował tytułem „Opolskiego Orła” 100 uczniów opolskich szkół. Podczas uroczystej gali w opolskim Amfiteatrze z rąk wiceprezydenta Opola dyplomy, gratulacje oraz pamiątkowe piórka odebrali uczniowie Elektryczniaka: Agata Łozińska (2BT) i Łukasz Muszyński (2AT). Oboje w tym roku zostali finalistami XLIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Gratulacje odebrał także Pan Rafał Chwaliński nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych, który przygotowywał naszych uczniów do olimpiady.

Gratulujemy!

opolskie orly01

SUKCES LITERACKI NASZEGO UCZNIA!

Z radością informujemy, że Szymon Drzymała, uczeń klasy 3F zdobył pierwsze miejsce w XI edycji konkursu  „Literacki Feniks”. Sukces Szymona dowodzi, że uczniowie technikum, choć nazywa się ich technokratami czy ścisłowcami, nie są pozbawienie talentów artystycznych i umiejętności tworzenia. Fragmenty opowiadania, za które Szymon otrzymał nagrodę, możecie przeczytać w gablocie ElektroArtyści na I piętrze.

Literacki Fenix to coroczny konkurs na opowiadanie fantastyczne dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu Opolszczyzny. Event ma na celu zachęcenie młodzieży do pisania i publikowania autorskich utworów. Najlepsze zostaną wyłonione oraz nagrodzone, m.in. zamieszczeniem tekstu w czasopiśmie fantastycznym O!Fka.

Impreza jest organizowania od 2012 roku przez Opolski Klub Fantastyczny Fenix. Ten sam, który odpowiada za jednodniowe Opolskie Spotkania Fantastyczne i Opolcon, organizowany na terenie Elektryczniaka.

Szymonowi składamy gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów!

nagroda feniks

PAWEŁ EICHHORN - UCZEŃ KLASY 2A FINALISTĄ XLVII OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ

owt

22 maja 2021 r. odbyły się zawody III stopnia OWT, których gospodarzem była Wojskowa Akademia Techniczna (WAT). Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest przygotowanie młodzieży do dalszego kształcenia w szkołach wyższych, rozwój i kształtowanie umiejętności technicznych oraz samodzielne zdobywanie wiedzy. Udział w olimpiadzie wzięło 39 uczniów liceów i techników z całej Polski, których wiedza z przedmiotów ścisłych i zagadnień technicznych znacznie wykracza poza program szkoły średniej. Mimo trudności, jakie w ubiegłym roku stały się udziałem młodych ludzi ze względu na pandemię - zmianę w trybie nauczania, izolację i brak osobistego wsparcia ze strony nauczycieli, ci młodzi ludzie znaleźli w sobie siłę i motywację do zmierzenia się z wyzwaniem, które może mieć znaczący wpływ na ich dalszy rozwój. Nagrodą za dobre wyniki w Olimpiadzie jest otwarta droga na studia na wybranej uczelni technicznej.

Czytaj więcej...

MAMY FINALISTĘ OLIMPIADY FILOZOFICZNEJ!

olimpiada przedsiebiorczosci

Nadszedł czas aby podzielić się wspaniałą wiadomością trzymaną do tej pory w tajemnicy! Mamy FINALISTĘ OLIMPIADY FILOZOFICZNEJ!!! Uczeń klasy 3D, Piotr Czech zdobył tytuł, po który jeszcze żaden uczeń Elektryczniaka nie sięgnął!

A, że uczestnicy tej olimpiady to przede wszystkim uczniowie klas humanistycznych najlepszych liceów w Polsce,  sukces naszego ucznia jest tym bardziej znaczący!

Aby wziąć udział w olimpiadzie należało napisać esej na jeden z dwunastu, zaproponowanych przez Organizatora (Polskie Towarzystwo Filozoficzne) tematów. W pracy trzeba było uwzględnić stanowiska filozoficzne ukazane w bibliografii wskazanej przez OTF do danego tematu. Piotr napisał esej na tematStatus moralny robotów. Kiedy wyłączenie maszyny byłoby morderstwem?”. Jak widać było to zagadnienie związane z profilem informatycznym klasy, do której uczęszcza nasz finalista. Po pozytywnej recenzji Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej przy Uniwersytecie Opolskim  Piotr mógł przystąpić do etapu okręgowego, w którym pisał kolejny esej oraz zdawał egzamin ustny. I tu znów sukces! Został zakwalifikowany do finału! Komisja Centralna uznała pracę z pierwszego etapu za wartościową i zaprosiła go do udziału w etapie centralnym olimpiady. Po raz kolejny możemy się przekonać, że talent, pasja i ciężka praca prowadzą do sukcesu, dzięki tym cechom Piotrek ma już zaliczoną na 100% maturę rozszerzoną z filozofii, indeks wybranej uczelni w kieszeni, no i oczywiście NASZE OGROMNE GRATULACJE!!!

Maksymilian Bednarczuk uczeń klasy IVE w finale XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

olimpiada przedsiebiorczosci

To jedna z największych olimpiad przedmiotowych w kraju, na szczeblu szkolnym startowało około 20 000 uczniów, do finału dotarło 100 najlepszych. Miarą sukcesu Maksymiliana jest jego obecna 28 pozycja, zgodnie z przyjętą punktacją. Do pierwszego etapu zawodów okręgowych zakwalifikowali się jeszcze Patryk Hadasik i Michał Wieczorek z klasy IVA oraz Karolina Kołacińska, Jakub Kuflik i Seweryn Szymon z klasy IIG, zawody odbywały się w szkole, uczniowie rozwiązywali test online w aplikacji Olimpiady.

Drugi etap, do którego awansował tylko Maksymilian Bednarczuk, polegał na opracowaniu zadania sytuacyjnego i przedstawieniu go w aplikacji Teams w ściśle określonym czasie. Zakres tematyczny pytań testowych oraz zadania sytuacyjnego tworzą dwa bloki, pierwszy wynika z podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, drugi z hasła tej edycji jakim jest „Biznes w uwarunkowaniach zrównoważonego rozwoju”.

Na szczeblu okręgowym uczestnicy musieli zmierzyć się z pytaniami znacznie wykraczającymi poza podstawę programową przedmiotu. Awans do finału wymagał ogromnego wkładu pracy i czasu, jaki poświęcił Maksymilian, na opanowanie zagadnień związanych z: rynkiem finansowym, rynkiem pracy, zarządzaniem i odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstw, ekotrendami i wyzwaniami ekologicznymi.

Start w tej olimpiadzie daje finalistom i laureatom specjalne uprawnienia w postępowaniu kwalifikacyjnym do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz największych krajowych Uniwersytetów Ekonomicznych w: Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Eliminacje centralne odbędą się 1 czerwca 2021r. w formie stacjonarnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Gratulujemy i życzymy powodzenia w Finale.

Sukces naszych uczniów w Międzynarodowej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

konkurs moweie

W dniu 12 marca 2021 odbył się centralny etap rozgrywek Międzynarodowej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Ze względów epidemicznych po raz pierwszy został zorganizowany w systemie on-line z wykorzystaniem platform internetowych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

W tegorocznych zmaganiach wzięło udział ponad 400 uczniów reprezentujących ponad 60 szkół z całej Polski oraz państw sąsiadujących. Naszą szkołę reprezentowało łącznie 8 uczniów w następujących dyscyplinach : elektrycznej – Bartłomiej Ciach i Marek Nowak, mechatronicznej – Paweł Głowacki i Paweł Eichhorn, teleinformatycznej – Łukasz Jurczyk i Dawi Klimek oraz po raz pierwszy w automatyce – Agata Łozińska i Łukasz Muszyński. Nasi uczniowie wykazali się szeroko pojętą wiedzą na poziomie akademickim. Należy podkreślić ich bardzo dobre wyniki. Niektórym z naszych reprezentantów zabrakło 1-2 punktów umożliwiających awans do kolejnego etapu rozgrywek.

Do ścisłego finału zostało zakwalifikowanych dwoje uczniów naszego technikum Agata Łozińska i Łukasz Muszyński.

W finale uczestnicy losowali pytania i odpowiadali przed komisją w skład której wchodzili profesorowie i wykładowcy AGH.

W rozgrywce finałowej Łukasz Muszyński zajął 3 miejsce, a Agata Łozińska 5 miejsce.

Po zsumowaniu punktacji z wszystkich etapów oboje zajęli równorzędne 7 miejsce, uzyskując jednocześnie tytuł finalisty Międzynarodowej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej oraz promesę umożliwiającą rozpoczęcie studiów na AGH w Krakowie.

Sukces naszych uczniów jest tym większy, że oboje są uczniami klas drugich.

Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom, którzy przyczynili się do osiągnięcia takiego rezultatu.

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

Konkursy PGE Energia Odnawialna

british

Szanowni uczestnicy konkursów związanych z tematyką odnawialnych źródeł energii.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego, multimedialnego oraz konkursu na projekt kalendarza lub plakietki za nadesłanie swoich prac. Wasza kreatywność, pomysłowość, a także różnorodne techniki wykorzystane przez Was podczas realizacji projektów ukazały naszemu Jury niezwykły obraz. Obraz wspaniałej pasji autorów wszystkich prac,  zamiłowanie do bardzo różnej aktywności plastyczno  - multimedialnej.  Obraz, który pokazuje również, iż dbałość o nasze środowisko oraz odpowiedzialność za jego stan jest naszą wspólną sprawą i to od nas, od naszych działań i poczucia odpowiedzialności zależy jak będzie wyglądała nasza planeta w przyszłości.

Drodzy uczestnicy konkursów. Nasze Jury złożone ze specjalistów oceniło Wasze prace, ale ich bardzo duża ilość nie pozwala nam na opublikowanie dzisiaj protokołu wraz z nazwiskami  wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych.

Chcemy uhonorować Waszą pracę i nie pominąć żadnej z nich. Już teraz wiemy, że Jury nagrodzi znaczniej więcej prac niż zakładano, a więc prosimy nie martwcie się. Ostateczne wyniki opublikujemy w poniedziałek 29 marca 2021 r.

Pozdrawiamy
Organizatorzy

Olimpiada Statystyczna

olimpiada statystyczna

Organizatorem piątej edycji Olimpiady Statystycznej jest Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym. W etapie szkolnym uczestniczyło siedmioro uczniów, ostatecznie po eliminacjach okręgowych do pierwszego etapu zawodów centralnych zakwalifikowała się uczennica klasy 4DT Dorota Ptasznik, która razem z dwoma kolegami z innych szkół reprezentowała nasze województwo na szczeblu krajowym. Zawody odbyły się w siedzibie Urzędu Statystycznego w Opolu, uczestnicy rozwiązywali test online, wymagający umiejętności analitycznego myślenia, stosowania narzędzi informatycznych oraz wiedzy z wielu różnych dziedzin. Konstrukcja zadań wymuszała posługiwanie się metodami ilościowymi, rachunkiem prawdopodobieństwa, zastosowaniem informacji statystycznych przy analizie rynku finansowego oraz znajomości zagadnień demograficznych i społecznych, dotyczących warunków życia, pracy, gospodarki i środowiska.

Udział w tej olimpiadzie to nie tylko satysfakcja z wygranej, cenne i użyteczne nagrody rzeczowe, które otrzymali zawodnicy, ale możliwość doszlifowana umiejętności korzystania z danych statystycznych, co w przyszłości może ułatwić podejmowanie życiowych decyzji. Awans do eliminacji na I etapie zawodów centralnych wymagał wiedzy na wysokim poziomie z takich przedmiotów jak: matematyka, ekonomia, geografia, statystyka, dlatego jeszcze raz podziękowania i gratulacje dla Doroty Ptasznik.

Szkolny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora

odzse

Jak pewnie niektórzy z Was pamiętają, w tamtym roku odbywał się I Szkolny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora.
Ostatnim razem rozgrywki przebiegały fizycznie w naszej szkole, jednak z powodu pandemii, tegoroczne partie będą rozgrywane online.
Turniej ten odbędzie się już 18 marca. Zapisy trwają od 11 do 16 dnia tego miesiąca.

Dodatkowo, w turnieju mogą uczestniczyć nie tylko nasi wspaniali uczniowie, ale także przyszli kandydaci do Elektryka.
Link do formularza znajdziecie tutaj: https://lichess.org/team/elektryk

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom!

KONKURS WIEDZY O TADEUSZU KOŚCIUSZCE

tadeusz kosciuszko

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ PATRONA SZKOŁY!!!

OGŁASZAMY KONKURS WIEDZY O TADEUSZU KOŚCIUSZCE DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

19 marca o godzinie 9:40 na  platformie Microsoft Teams na zespole „Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły”
odbędzie się konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce
dla uczniów klas pierwszych.

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody.

Pytania konkursowe sformułowane będą w języku angielskim.

Szczegółowych informacji udzielą Wam nauczyciele historii
oraz pani Anna Stankowicz.

Prosimy również  zgłaszać chęć uczestnictwa w konkursie u swoich
nauczycieli historii.
Termin zgłoszeń upływa w poniedziałek 15 marca.

Serdecznie zapraszamy do  zgłoszenia swojej kandydatury i możliwości sprawdzenia swojej wiedzy o Patronie naszej Szkoły.