Porozumienie Elektryczniaka z Tauron Dystrybucja S.A.

12 stycznia 2017 r. w siedzibie Tauron Dystrybucja S.A. w Opolu podpisane zostało porozumienie o współpracy w zawodach związanych z energetyką. Tauron i Zespół Szkół Elektrycznych umożliwią wybranym uczniom odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwie.

Organizowane będą dodatkowe zajęcia dla uczniów Elektryczniaka, które prowadzone będą przez pracowników firmy. Tauron wyraził chęć objęcia patronatem pierwszej klasy Szkoły Branżowej w roku szkolnym 2017/2018. W spotkaniu uczestniczył też Przewodniczący Rady Rodziców Pan Mariusz Lorenc pracownik firmy Tauron.

Porozumienie podpisane zostało przez Dyrektora Oddziału Tauron Dystrybucja S.A. w Opolu Pana Janusza Pisarka oraz Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu – Dariusza Dobrowolskiego.