Dyrekcja

Dyrektor
Dariusz Dobrowolski

Wicedyrektor
Beata Peczeniuk

Wicedyrektor
Artur Rapiński

Wicedyrektor
Damian Stankowicz

Kierownik
Szkolenia Praktycznego
Leszek Kamiński

Kierownik
Pracowni Zawodowych
Piotr Dworaczyk