Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych
do realizacji w roku szkolnym 2020/2021
.

Od stycznia do czerwca 2021r. zaczynają się następujące kursy w zawodach:

- technik elektryk: kwalifikacja ELE.05 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

- technik automatyk: kwalifikacja ELM.04 - Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Terminy zjazdów dla poszczególnych kwalifikacji

KWALIFIKACJA ELE.05

Styczeń: 29, 30,

Luty:12, 13, 26, 27

Marzec: 12, 13, 26, 27,

Kwiecień: 9, 10, 23, 24, 30,

Maj: 7, 8, 14, 15, 21, 22,

KWALIFIKACJA ELM.04

Styczeń: 19,20,21    25,26,27

Luty:  2,3,4  9,10,11   23,24,25  

Marzec: 2,3,4   16,17,18 

Kwiecień: 13,14,15    27,28,29

Maj: 11,12,13   18,19,20

Szczegółowe informacje dotyczące odbywania się zajęć można uzyskać u nauczycieli prowadzących.

 

 

NABÓR ORAZ POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie: http://elektryk.opole.pl/ w zakładce Rekrutacja 2020

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie konkretnej kwalifikacji w zawodzie. Potwierdzeniem tego będzie świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.

 

WARUNKI TECHNICZNE, KADRA

Proponowane kursy dotyczą kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, w których kształci Zespół Szkół Elektrycznych:

Jako Szkoła posiadamy duże doświadczenie w tym zakresie, wyróżniające wyniki egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe, sprawdzoną kadrę nauczycielską i odpowiednie zaplecze dydaktyczne.

Minimalna liczba słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego przez publiczną szkołę to - 20 osób. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20.