SPOTKANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na pierwsze zebranie z rodzicami, które odbędzie się w Zespole Szkół Elektrycznych

8 września 2021 r. (środa)

wg następującego harmonogramu:

Rodziców KLAS PIERWSZYCH zapraszamy na godzinę 17.00 na spotkanie ogólne z Dyrekcją Szkoły na sali gimnastycznej;  po nim odbędą się spotkania z wychowawcami.

Rodziców  KLAS DRUGICH I TRZECICH  zapraszamy na godzinę 17.00 na spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych. (Informacja o salach zostanie podana w holu Szkoły).

Rodziców  KLAS MATURALNYCH  zapraszamy na godzinę 16.30 – na spotkanie ogólne z Dyrekcją Szkoły na sali gimnastycznej;  po nim odbędą się spotkania z wychowawcami.

Rodziców uczniów JADĄCYCH NA OBÓZ JĘZYKOWY do Wielkiej Brytanii zapraszamy na godzinę 16.00 do sali nr 13.

W związku z dużą ilością spraw organizacyjnych związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, liczymy na Państwa przybycie.

Dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele uczący

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska zwróciło się z prośbą o zamieszczenie informacji wraz z linkiem do ankiety skierowanej do wszystkich mieszkańców, która pozwoli na określenie doświadczeń i potrzeb związanych z przemieszczaniem się w Aglomeracji Opolskiej oraz udostępnienie posta poprzez swoje media społecznościowe.

Ankieta jest dostępna na dedykowanej stronie na FB - @mobilnAO (MOBILNAO – Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska).

Poniżej przesyłamy:

Jednocześnie informujemy, że w drugiej połowie września rozpocznie się realizacja pierwszego etapu konsultacji społecznych.

WSPIERAMY NAJLEPSZYCH IV – NABÓR WNIOSKÓW

Już od 13 do 24 września br. będzie można składać wnioski do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych IV na rok szkolny 2021/2022. To stypendia dla uczniów dwóch ostatnich klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie ze średnią ocen z ubiegłego roku szkolnego nie niższą niż 4,9 oraz ze średnią nie niższa niż 4,7 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Ważne jest też kryterium dochodowe – stypendia są dla uczniów z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2020 na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1 910,00 zł netto).

Pełne ogłoszenie o programie, regulamin oraz wzór wniosku z załącznikiem dostępne są na stronie programu:  https://www.opolskie.pl/region/nauka-i-edukacja/wspieramy-najlepszych-iv/

Wspieramy najlepszych 2021

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Elektrycznych 1 września 2021 r. będzie przebiegać według następującego harmonogramu:

Godzina 9.00 – klasy pierwsze – spotkanie na sali gimnastycznej, następnie pierwsze zajęcia z wychowawcami w salach lekcyjnych,

Godzina 10.30 – klasy drugie i trzecie – spotkanie na podwórku szkolnym, następnie spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych (w razie niepogody – 10.30  spotkanie z wychowawcami w salach);

Godzina 11.00 – klasy czwarte – spotkanie z wychowawcami w salach; następnie o 12.00 – spotkanie z Dyrekcją na sali gimnastycznej.

Czytaj więcej...

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym dla uprawnionych uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu, odbędzie się
24 sierpnia (wtorek) o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Ekonomicznych (ul. Kościuszki 43).

Zdający przystępujący do egzaminu pisemnego powinien stawić się na egzamin z dowodem tożsamości nie później niż o 8:20.

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 10 września.

Zdającym w sesji poprawkowej życzymy powodzenia!

Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2020/2021

Sprawdź terminy konsultacji przed egzaminami poprawkowymi >>

Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2020/2021

27 sierpnia 2021 r. /piątek/ godz. 9.00

  • matematyka – klasa: 2at, 3bt, 3ct, 2ab, 3ab -  sala 50;

27 sierpnia 2021 r. /piątek/ godz. 9.00

  • urządzenia automatyki przemysłowej, informatyka – klasa: 1ab, 2et - sala 38;

30 sierpnia 2021 r. /poniedziałek/ godz. 9.00

  • wiedza o społeczeństwie – klasa 3ab - sala 21.

Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części - pisemnej i ustnej. Na egzamin należy zgłosić się odpowiednio wcześniej i sprawdzić listę oraz salę.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi obowiązującymi w szkole w związku z sytuacją epidemiologiczną w  kraju.

Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00.

Uwaga

Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu, wchodząca w skład Miejskiego Centrum Wsparcia Edukacji zmienia siedzibę z ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 9 na ul. Powstańców Śląskich 19.

Szczegóły na stronie https://mcwe.opole.pl/mpppopole.html

Z żałobnej karty

wz

Z głębokim żalem informujemy, że zmarł Nasz Kolega, długoletni i zasłużony nauczyciel Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu

mgr inż. Wacław Sterniuk

Pracę w Zespole Szkół Elektrycznych rozpoczął w 1968 roku, jako nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych i z przerwami kontynuował do roku 2008.

Był znakomitym nauczycielem, który z powodzeniem wykorzystywał w szkole doświadczenie zdobyte w przemyśle. Wykształcił wiele pokoleń elektryków, zawsze bardzo zaangażowany w życie szkoły.

Wszyscy zapamiętamy Pana Wacława jako wspaniałego nauczyciela pełnego życzliwości, wyrozumiałości i poczucia humoru - nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich.

Dobry Start od ZUS

 

infografika Dobry Start 300

Więcej informacji: pobierz

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2021

5 lipca ogłoszone zostały wyniki egzaminu maturalnego.

Oczekiwane z niepokojem, gdyż dla tegorocznych maturzystów etap nauki w technikum był wyjątkowy, połączony z długim okresem nauki zdalnej. Doniesienia medialne o niższych niż zwykle wynikach egzaminu maturalnego oraz dużym odsetku porażek również nie napawają optymizmem.
Mimo trudnych warunków pracy i nauki, zdawalność w Elektryczniaku utrzymuje się na wysokim poziomie. Tylko jeden tegoroczny absolwent nie zdał egzaminu, siedmiu ma możliwość przystąpić do sesji poprawkowej w sierpniu.

A oto wyniki statystyczne:

ZDAWALNOŚĆ W ELEKTRYCZNIAKU – 95,7 %
ZDAWALNOŚĆ W TECHNIKACH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM – 64,1%
ZDAWALNOŚĆ W TECHNIKACH W KRAJU – 64,0 %.

W tym roku szkolnym do egzaminu maturalnego w Elektryczniaku przystąpiło 188 zdających: absolwentów Publicznego Technikum nr 5 oraz absolwentów z wcześniejszych lat, którzy zdawali egzamin po raz pierwszy.

Świadectwo otrzymało 180 absolwentów. 7 ma szansę na otrzymanie świadectwa po sesji poprawkowej.

Każdy ze zdających musiał przystąpić do obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego (w części pisemnej), matematyki, języka obcego (w części pisemnej).

Jak ułożyły się wyniki? Mimo obaw nie zanotowaliśmy znaczących spadków wobec wyników z lat ubiegłych, z niektórych przedmiotów wyniki okazały się nawet wyższe w stosunku do wyników ubiegłorocznych.

Przedmiot/poziom

Elektryczniak

Województwo

Kraj

Z

S

Z

S

Z

S

JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY

97,9

58,0

92,0  

51,0

90,0

50,0

MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY

98,4

80,0

69,0

46,0

71,0

47,0

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY

100,0

89,0

92,0

70,0

90,0

67,0

JĘZYK NIEMIECKI – POZIOM PODSTAWOWY

96,0

88,0

89,0

64,0

79,0

48,0

JĘZYK ROSYJSKI – POZIOM PODSTAWOWY

100,0

98,0

100,0

94,0

90,0

60,0

MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY

-

25,0

-

15,0

-

16,0

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM ROZSZERZONY

-

74,0

-

55,0

-

53,0

FIZYKA – POZIOM ROZSZERZONY

-

21,0

-

17,0

-

19,0

INFORMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY

-

36,0

-

26,0

-

29,0

JĘZYK NIEMIECKI – POZIOM ROZSZERZONY

-

76,0

-

57,0

-

41,0

JĘZYK POLSKI – POZIOM ROZSZERZONY

-

54,0

-

37,0

-

36,0

gdzie: Z - Zdawalność w %, S - średni wynik w %

Gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy
mądrych wyborów oraz odwagi i powodzenia w realizacji życiowych planów!