Lokalna Akademia CISCO

Cisco

W  listopadzie 2011 roku powstała w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu Lokalna Akademia Cisco, która  działa  dzięki  wsparciu  Academy Support Center przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.  

CISCO  jest   największym na świecie producentem profesjonalnych rozwiązań sieciowych i zarazem ośrodkiem szkolącym w zakresie sieci komputerowych.  Fakt ten  stwarza ogromne możliwości rozwojowe  uczniów naszej szkoły i zwiększa ich szanse na rynku pracy.

W ramach Lokalnej Akademii  Cisco prowadzone są w szkole kursy :

IT Essentials – którego tematyka  obejmuje:
Sprzęt i oprogramowanie komputerów
- Warunki i procedury bezpiecznej pracy oraz wykorzystywane narzędzia
- Komponenty komputera typu desktop
- Montaż komputera typu desktop – krok po kroku
- Konserwację i usuwanie usterek komputera
- Podstawy systemów operacyjnych
- Komponenty komputera typu laptop
- Montaż komputera typu laptop – krok po kroku
- Drukarki i skanery wprowadzenie
- Instalację i konfigurację drukarek i skanerów
- Konserwację i usuwanie usterek drukarek i skanerów
- Podstawy sieci komputerowych
- Konfigurację kart sieciowych i modemów
- Rozwiązywanie problemów z siecią
- Bezpieczeństwo komputera – opis zagrożeń i procedur identyfikacji
- Popularne techniki konserwacji profilaktycznej zabezpieczeń
- Umiejętności komunikacyjne i profesjonalne zachowanie

CCNA Discovery – którego tematyka  obejmuje:
Sieci dla domu i małych przedsiębiorstw
 - Wstęp do komputerów i aplikacji
 - Oprogramowanie komputerów osobistych
 - Podłączenie do sieci
 - Połączenie z Internetem z wykorzystaniem dostawcy usług internetowych
 - Adresacja sieciowa
 - Usługi sieciowe
 - Technologie bezprzewodowe
 - Podstawy zabezpieczeń
 - Rozwiązywanie problemów z siecią
Praca w małym i średnim przedsiębiorstwie lub dla dostawcy usług internetowych
 – Internet i jego zastosowanie
 – Dostawca usług internetowych (ISP) - wsparcie techniczne
 – Planowanie modernizacji sieci
 - Planowanie struktury adresacji
 - Konfiguracja routera ISR
 - Routing
 - Usługi ISP
 – Odpowiedzialność ISP
Wstęp do routingu i przełączania
 – Sieci w przedsiębiorstwie
 – Infrastruktura sieciowa w przedsiębiorstwie
 – Adresowanie
 – Routing
 – Łącza WAN
 - Przełączenie
 – Filtrowanie ruchu za pomocą list kontroli dostępu (ACL)
 – Rozwiązywanie problemów w sieciach
Projektowanie i wsparcie dla sieci
 – Koncepcje projektowania sieci
 – Zbieranie informacji o klientach
 – Wpływ aplikacji na projektowanie sieci
 – Projektowanie adresacji
 – Tworzenie projektu sieci
 – Budowanie i testowanie sieci
 – Wybór sprzętu i planowanie instalacji

CCNA Exploration  – którego tematyka  obejmuje:
Podstawy sieci
 – Życie, nauka, praca i rozrywka w sieciowym świecie
 – Komunikacja w sieci
 – Protokoły warstwy aplikacji
 – Protokoły warstwy transportowej
 – Protokoły warstwy  sieci u i podstawy  routingu
 – Adresacja sieci – IPv4
 – Warstwa łącza danych modelu OSI
 – Warstwa fizyczna modelu OSI
 – Ethernet - przykładowe technologie LAN
 – Planowanie i okablowanie sieci
 – Konfiguracja i testowanie sieci
Protokoły routingu
 – Wstęp do routingu i przekierowania pakietów
 – Trasy statyczne
 – Wstęp do dynamicznego routingu
 – Protokół routingu oparte na wektorze odległości
 – RIPv1
 – Bezklasowe protokoły routingu, VLSM, CIDR
 – RIPv2
 – Tablica routingu – szczegółowe omówienie
 – EIGRP
 – Protokół routingu oparte na stanie łącza
 – OSPF
Przełączanie w sieciach LAN i sieci bezprzewodowe
 – Ethernet - przegląd
 – Koncepcje przełączania – Oprogramowanie Cisco IOS, Protokół Cisco Discovery
 – Przełącznik
 – Projekt sieci kampusowej
 – Podstawowa konfiguracja przełącznika
 – VLAN i telefonia IP
 – Szybki protokół drzewa opinającego (RSTP)
 – Trunking i protokół trunkingowy dla VLAN
 – Routing pomiędzy sieciami VLAN
 – Sieci bezprzewodowe i mobilność
 – Sieć kampusowa
Sieci WAN
 – Zarządzanie ruchem – Listy kontroli dostępu (ACL)
 – Adresowanie, NAT, DHCP, podstawy IPv6
 – Bezpieczeństwo
 – Wstęp do  sieci WAN
 – Urządzenia i połączenia sieci WAN – CSU, modemy kablowe, modemy DSL
 – Połączenie z siecią WAN – Linie dzierżawione, kablowe, DSL
 – Protokół PPP oraz PPPoE
 – Frame Relay
 – Rozważania na temat jakości usług - QoS
 – Tunelowanie i podstawy wirtualnych sieci prywatnych (VPN)
 – Sieci konwergentne