Podpisanie umowy o współpracy z Politechniką Opolską

22 lutego 2013 roku odbyło się uroczyste podpisanie przez prorektor ds. dydaktyki Politechniki Opolskiej prof. Krystynę Macek Kamińską  oraz dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych - Dariusza Dobrowolskiego - porozumienia o współpracy pomiędzy oboma podmiotami.

Politechnika Opolska otrzymała od Zespołu Szkół Elektrycznych status Patrona. Dzięki podpisanej umowie uczniowie „Elektryczniaka"  będą mogli skorzystać z laboratoriów i sal dydaktycznych Politechniki, uczestniczyć w zajęciach seminaryjnych prowadzonych przez kadrę naukową PO oraz korzystać z systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni. Planowane jest także podjęcie współpracy w zakresie pozyskiwania środków na realizację wspólnych projektów.