Kalendarz Roku Szkolnego 2020/2021

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01 września 2020 r.

2.

Spotkanie z rodzicami klas pierwszych

02 września 2020 r.

3.

Rada pedagogiczna – zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego

 września 2020 r.

4.

Spotkanie z rodzicami klas drugich, trzecich
i maturalnych

09 września 2020 r.

7.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

21 października 2020 r.

8.

Spotkanie rodziców z dyrekcją i nauczycielami CKP

21 października 2020 r.

9.

Kwartalne spotkanie z rodzicami klas technikum 
i szkoły branżowej

18 listopada 2020 r.

10.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

grudzień 2020 r.

11.

Konferencja klasyfikacyjna dla klas technikum
i szkoły branżowej

21 grudnia 2020 r.

12.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

13.

Spotkanie z rodzicami – podsumowanie I semestru

20 stycznia 2021 r.

14.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

styczeń – luty 2021 r.

16.

Ferie zimowe

4– 17 stycznia 2021 r.

17.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej

I semestr

3 lutego 2021 r.

17.

Rekolekcje/Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

marzec 2021 r.

18.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-IV technikum oraz I-III szkoły branżowej

17 marca 2021 r.

19.

Dzień otwarty Szkoły

19 lub 22 marca 2021 r.

20.

Rekolekcje/Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

kwiecień 2020 r.

21.

Wiosenna przerwa świąteczna

01 – 06 kwietnia 2021 r.

21.

Konferencja klasyfikacyjna klas programowo najwyższych

28 kwietnia 2021 r.

22.

Zakończenie zajęć w klasach czwartych technikum

30 kwietnia 2021 r.

23.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I - III technikum
oraz I-III szkoły branżowej

19 maja 2021 r.

24.

Egzamin maturalny

od 4 do 20 maja 2021 r.

25.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

czerwiec – lipiec 2021 r.

26.

Konferencja klasyfikacyjna dla klas technikum
i szkoły branżowej

22 czerwca 2021 r.

27.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

28.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2020/2021

25 czerwca 2021 r.

29.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

30.

Przygotowanie nowego roku szkolnego

27 - 31 sierpnia 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2020/2021

2 listopada, 12 stycznia, 4,5,6,7 i 11 maja, 4 czerwca, 22 czerwca