NOWY ROK SZKOLNY – ROZPOCZĘTY!

1 września 2021 r., na pierwsze spotkania z wychowawcami stawili się uczniowie opolskiego Elektryczniaka. Wśród nich – 190 uczniów klas pierwszych, którzy zostali nowymi członkami społeczności szkolnej.

To właśnie dla uczniów klas pierwszych odbyło się uroczyste spotkanie na sali gimnastycznej inaugurujące nowy rok szkolny. Zebrani mieli okazję spotkać się
z Kierownictwem Szkoły, wysłuchać życzeń Wojewody Opolskiego Sławomira Kłosowskiego na nowy rok szkolny, poznać nauczycieli wspomagających ich edukację: pedagoga szkolnego, rzecznika praw ucznia, opiekuna samorządu szkolnego, nauczyciela – bibliotekarza i dyrygenta szkolnej orkiestry. Ale najważniejszym punktem tej uroczystości dla nowych uczniów stało się pierwsze spotkanie z wychowawcami, którzy po raz pierwszy odczytali listę obecności, by po wspólnym zdjęciu zaprosić swoich wychowanków na pierwszą lekcję wychowawczą i spacer po szkole.

Pozostali uczniowie rozpoczęcie roku szkolnego świętowali w salach na spotkaniach w gronie klasowym ze swoimi wychowawcami. Pierwsza lekcja wychowawcza stała się  okazją do rozmów i zajęć ponownie integrujących klasę nie tylko po przerwie wakacyjnej, ale również po przerwie w codziennych kontaktach spowodowanej nauczaniem zdalnym. Niektórzy już zaczęli snuć plany dotyczące wycieczek szkolnych😊

Dla uczniów klas czwartych nowy rok szkolny to czas intensywnych przygotowań do ostatniego egzaminu zawodowego oraz egzaminu maturalnego. Dla nich, po spotkaniach w klasach, odbyło się dodatkowe spotkanie z Dyrekcją Szkoły, podczas którego zostały przedstawione najważniejsze terminy związane z przygotowaniem do najważniejszych dla nich egzaminów zewnętrznych.

Przyłączamy się do słów Wojewody Opolskiego na nowy rok szkolny, który życzy nauczycielom, rodzicom i uczniom oraz pracownikom oświaty, by ten rok przyniósł wiele powodów do dumy, sił do działania oraz sukcesów na miarę możliwości każdego ucznia.  Niech nauka rozwija umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. I niech ten nowy rok szkolny będzie bezpieczny i spokojny. Nauczycielom oraz pozostały pracownikom oświaty – wiele sił i zawodowej satysfakcji, a rodzicom radości z osiągnięć i postępów dzieci. *

Dobrego, nowego roku … szkolnego!

*sparafrazowany fragment listu Wojewody Opolskiego – Sławomira Kłosowskiego – do Nauczycieli, Rodziców, Uczniów i Pracowników Oświaty z dnia 1 września 2021 r.

Czytaj więcej...

Oboz Językowy Londyn-Kornwalia 2021

Ważna informacja na temat Obozu Językowego Londyn-Kornwalia 2021

Czytaj więcej...

WYCHOWAWCY KLAS PIERWSZYCH

wychowawcy

Drodzy uczniowie klas pierwszych!

Poznajcie Waszych wychowawców, którzy jutro się z Wami spotkają na pierwszych lekcjach wychowawczych (od lewej):

Rafał Chwaliński – nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych - wychowawca klasy 1a;

Damian Schnober – nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych i automatyki przemysłowej – wychowawca klasy 1b;

Bogusław Rączka – nauczyciel wychowania fizycznego – wychowawca klasy 1c;

Sylwia Święs – nauczycielka języka polskiego, wychowania do życia  w rodzinie, doradca zawodowy – wychowawczyni klasy 1 d;

Agnieszka Świsulska – nauczycielka chemii, doradca zawodowy – wychowawczyni klasy 1e;

Marek Małecki – nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych – wychowawca klasy 1 ab.

Nabór 2021

wz

W Zespole Szkół Elektrycznych kończą się prace związane z naborem kandydatów do pięcioletniego technikum w zawodach technik mechatronik (1 klasa), technik automatyk (1 klasa), technik elektryk (1/2 klasy), technik teleinformatyk (1/2 klasy) i technik informatyk (2 klasy) oraz trzyletniej szkoły branżowej w zawodzie elektryk (1 klasa). Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w Branżowej Szkole I stopnia nr 3 (elektryk).

Wszystkich przyjętych uczniów zobowiązujemy do pilnego śledzenia informacji zawartych na stronie internetowej szkoły (www.elektryk.opole.pl), znajdują się tam również informacje o obowiązujących podręcznikach dla uczniów klas pierwszych oraz spotkaniu z rodzicami.

Szczególne podziękowania pragnę złożyć wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie naboru do klas pierwszych, a w szczególności Lidii Gargul, Barbarze Jaguścik, Katarzynie Mansfeld, Agnieszce Świsulskiej, Sylwii Święs, Piotrowi Dworaczykowi, Tomaszowi Śniegurowi, Krzysztofowi Kamieniakowi oraz wicedyrektorowi Damianowi Stankowiczowi za organizację i koordynację prac związanych z naborem.

Życzę przyszłym uczniom naszego technikum oraz szkoły branżowej udanego i bezpiecznego odpoczynku. Do zobaczenia 1 września na rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2021/2022.

Dyrektor

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

25 czerwca, ostatnią lekcją wychowawczą, uczniowie Elektryczniaka zakończyli pełen wyzwań związanych z pracą zdalną  rok szkolny 2020/2021. Koniec roku to tradycyjny czas podsumowań.

Rok szkolny 2020/21 w przeważającej części spędziliśmy w domach, łącząc się na zajęcia lekcyjne realizowane na platformie Teams.  Praca zdalna miała swoje minusy: konieczność spędzania długich godzin przed komputerem, brak bezpośredniego kontaktu z kolegami i nauczycielami, często kłopoty techniczne m. in. związane ze słabymi łączami lub brakami sprzętowymi, poczucie izolacji, spadek motywacji itp. Miała także swoje plusy. Okazało się, że kontakt z nauczycielami stał się łatwiejszy i szybszy, podczas lekcji nauczyciele korzystali z różnych materiałów cyfrowych urozmaicającymi zajęcia lekcyjne, czas tradycyjnie poświęcany do dojazd i powrót ze szkoły, można było przeznaczyć na inne zadania czy przyjemności…

Patrząc jednak na liczbę nagrodzonych uczniów za aktywność na rzecz społeczności szkolnej, sukcesy w olimpiadach i konkursach, pracę w kołach zainteresowań i podejmowanie działań na rzecz promocji Szkoły w środowisku, to rok ten nie różnił się od innych. Uczniowie Elektryczniaka po raz kolejny udowodnili, że rozwój pasji, zainteresowań, naturalna aktywność nie zanikają podczas pandemicznej izolacji. Na spotkaniu na sali gimnastycznej, to właśnie oni, 63 wyróżniających się aktywnością uczniów, z rąk Dyrektora Szkoły  oraz swoich nauczycieli i opiekunów odebrali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Czytaj więcej...

Czerwcowe koncerty muzyków Opolskiego Elektryczniaka

odzse

Czerwiec był dla muzyków z Opolskiego Elektryczniaka pracowitym okresem, pomimo utrzymanych wielu obostrzeń związanych z pandemią.

11 czerwca br. swój kolejny koncert zagrała formacja el12 Opole Politechnic Band – Generacja 2.0 której członkami jest dwóch uczniów Szkoły: Bartosz Dorosiewicz i Michał Duszak a której pomysłodawcą jest Przemysław Ślusarczyk – dyrygent orkiestry Elektryczniaka. Debiut zespołu po wielu tygodniach przygotowań w bardzo zmiennej rzeczywistości nastąpił 22 maja podczas II rejsu IX edycji „Z orkiestrą po Odrze”. Zespół wystąpił z półtoragodzinnym koncertem w Pałacu Większyce. Na program złożyły się standardy, improwizacja i wiele innych stylów muzycznych. Wypełniona do ostatniego miejsca widownia w reżimie sanitarnym nagrodziła głośną owacją młodych muzyków, że na zakończenie formacja zagrała bis.

Czytaj więcej...

Dzień dziecka

 Dla wielu z Was Dzień Dziecka jest szczególnie ważnym Świętem, dlatego chcemy go świętować razem z Wami. Z tego powodu czerwca będzie luźnym dniem, podczas którego uczniowie, którzy nie odbywają zajęć pracownianych, będą mogli grać między sobą w gry planszowe i karciane podczas lekcji. Cała akcja jest organizowana w porozumieniu z nauczycielami, by zintegrować klasy i umilić wam dzień dziecka. Ważne  Prosimy o przyniesienie własnych gier i poinformowanie nauczyciela prowadzącego lekcję, że będziecie w nie grali. Życzymy miłej zabawy i wesołego dnia dziecka.

dzien dziecka img

ODBYLIŚMY WIRTUALNE WIZYTY W MUZEUM

Mimo pandemii i utrudnionego kontaktu z instytucjami kultury, uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych w marcu brali udział w lekcjach muzealnych prowadzonych przez edukatorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Zajęcia dotyczyły następujących tematów:

  • Ucieczki z niemieckich obozów jeniecki - sposób ich przygotowania i sankcji grożących jeńcom za  podjęcie próby ucieczki – zajęcia prowadził mgr Michał Nadybski;
  • Losy polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej  - ich trud i walka na wielu frontach wojny – zajęcia prowadził mgr Dominik Marcinkowski;
  • Zbrodnia Katyńska - jej wykorzystania politycznego i aspektów etycznych – zajęcia prowadziła mgr Monika Sobczak;
  • Norymbergia jako miasta o niełatwej roli w dziejach Niemiec i Europy w XX wieku – zajęcia prowadziła dr Ewelina Klimczak.

Przed prowadzącymi stało trudne zadanie, bowiem spotkali się z uczniami online. Mimo tego utrudnionego kontaktu, uczestnicy wykładów z zainteresowaniem wysłuchali przygotowanych prezentacji, podkreślając zaangażowanie prowadzących, ich profesjonalizm i znakomitą organizację zajęć. Zaprezentowane materiały, ciekawe opowieści i sposób, w jaki zostały zaprezentowane te niełatwe tematy, w znacznym stopniu poszerzyły wiedzę uczniów.

Czytaj więcej...

EGZAMIN MATURALNY 2021 – JUŻ ZAKOŃCZONY!

matura lead

19 maja, egzaminem z informatyki, dla 189 absolwentów  Szkoły, zakończył się egzamin maturalny w terminie głównym. W ten sposób, dla tegorocznych absolwentów rozpoczęły się najdłuższe wakacje życia, czas odpoczynku w oczekiwaniu na wyniki, które zostaną ogłoszone 5 lipca 2021 r.

Egzamin maturalny tradycyjnie rozpoczęły obowiązkowe egzaminy na poziomie podstawowym: egzamin z języka polskiego, następnie matematyka oraz wybrany język obcy. Dla tegorocznych absolwentów w tym właśnie momencie egzamin maturalny  mógłby się zakończyć, gdyż zgodnie z decyzją  Dyrektora CKE, biorąc pod uwagę zmienioną formułę pracy związaną z pandemią Covid-19, maturzyści nie musieli obowiązkowo przystępować do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Na takie rozwiązanie w Zespole Szkół Elektrycznych zdecydowali się nieliczni. Wiedząc, że wyniki egzaminów na poziomie rozszerzonym decydują o przyjęciu na studia, podtrzymali swoje wybory i przystępowali zwykle do trzech egzaminów na tym poziomie.

Czas pandemii i nauczanie zdalne nie wpłynęły na wybory egzaminacyjne uczniów Elektryczniaka. 189 maturzystów roku szkolnego 2020/2021 oraz absolwenci z lat ubiegłych, którzy przystępowali po raz pierwszy do egzaminu (z wszystkich przedmiotów) lub poprawiający wyniki z wybranych przedmiotów, nie zaskoczyli wyborami.

Tradycyjnie już najczęściej wybieranym egzaminem na poziomie rozszerzonym była matematyka – 185 zdających, następnie język angielski – 146 zdających, fizyka – 81 zdających oraz informatyka – 44 zdających. 21 osób zdecydowało się zdawać język niemiecki na poziomie rozszerzonym, a 17 – język polski. W puli rzadko w naszej szkole wybieranych przedmiotów znalazły się geografia – 8 zdających,  historia – 4 zdających, WOS – 4 zdających. Jeden uczeń zdecydował się na egzamin z historii muzyki, a inny z języka rosyjskiego.

Tak duża liczba egzaminów i zdających wymagała dobrej logistyki oraz bardzo dużego zaangażowania nauczycieli i pracowników Szkoły, zwłaszcza, że  przeprowadzane były w warunkach reżimu sanitarnego, przy zmniejszonych liczbach zdających w jednej sali. Mimo trudnych warunków, egzamin przebiegał spokojnie i zgodnie z procedurami.

Wysiłek maturalny za nami. Teraz pozostaje odpoczywać i czekać na wyniki egzaminów, które zostaną ogłoszone 5 lipca.

Trzymamy kciuki za satysfakcjonujące wyniki, które pozwolą spełnić wszystkim edukacyjne marzenia.

Składam serdeczne podziękowania dla wszystkich nauczycieli, którzy rzetelnie wypełniali swoje obowiązki pełniąc funkcje przewodniczących i członków zespołów nadzorujących oraz pracownikom obsługi, którzy przygotowywali sale na kolejne egzaminy od strony technicznej. W szczególności pragnę podziękować Pani wicedyrektor Beacie Peczeniuk za całościową pracę przy organizacji oraz przebiegu egzaminu.

Dyrektor

POŻEGNANIE ABSOLWETÓW

„Jest takie przekleństwo chińskie: obyś żył w ciekawych czasach…” Tymi słowami Dyrektor Dariusz Dobrowolski witał kolejne klasy i zebranych uczniów na spotkaniu absolwentów z Dyrekcją i Wychowawcą kończącym czteroletnią edukację w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu.

Przysłowiowe „ciekawe czasy” sprawiły, że uroczystość zakończenia szkoły nie odbyła się tradycyjnie w ostatnim dniu zajęć dla klas programowo najwyższych, czyli 30 kwietnia, tylko 20 maja 2021 r., już po zakończeniu maturalnych zmagań egzaminacyjnych; to one również sprawiły, że z czteroletniej nauki około półtora roku odbywało się w systemie zdalnym, a ostatnie spotkanie w szkole miało charakter kameralnych spotkań klasowych, bez udziału sztandaru, rodziców, nauczycieli,  orkiestry i bez programu artystycznego przygotowanego przez młodszych kolegów.

Czytaj więcej...