Podręczniki na rok szkolny 2021/2022

Wykaz podręczników dla klas Publicznego Technikum Nr 5 w Opolu,
materiał przygotowany przez wychowawców klas.

Klasy pierwsze

Klasy drugie

Klasy trzecie

Klasy czwarte

 

Wykaz podręczników dla klas Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w Opolu,
materiał przygotowany przez wychowawców klas.