Rusza wielki konkurs PGE Energia Odnawialna

PGE Energia Odnawialna , spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zaprasza przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa opolskiego na sześć konkursów związanych z tematyką „zielonej energii". Współorganizatorem wydarzenia jest Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu  oraz Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu.

Celem organizowanych przez nas konkursów jest m.in.  zielona energia

  • poszerzanie wiadomości o odnawialnych źródłach energii, sposobach ich wykorzystania oraz oszczędzania
  • kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego
  • tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia
  • inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie informatyki oraz automatyki
  • rozwijanie indywidualnych zdolności programistycznych, technicznych oraz artystycznych
  • wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych w dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych i artystycznych dzieci i młodzieży
  • promocja placówek edukacyjnych realizujących z pasją działania edukacyjne z wykorzystaniem technik cyfrowych

W ramach wydarzenia proponujemy udział w następujących konkursach: 

 

malarz 

Konkurs plastyczny „Odnawialne źródła energii w służbie człowieka”

>>link do regulaminu

 film

Konkurs multimedialny „Odnawialne źródła energii w kadrze”

>>link do regulaminu

 kalendarz

Konkurs na projekt kalendarza lub plakietek „Oszczędzamy energię”

>>link do regulaminu

 wiedza

Turniej wiedzy o OZE „Czysta energia OZE wokół nas”

>>link do regulaminu

 robot

Konkurs na budowę robota  „RoboOZE”

>>link do regulaminu

 komputer

Konkurs na program komputerowy, animację lub symulację „Cyfrowe OZE” 

>>link do regulaminu

Designed by Freepik https://pl.freepik.com/

 

Patroni medialni

 

nto  radio  tvp