Oczywistym jest, że społeczność szkolna tworzona jest przez nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców.

Bez współpracy oraz wspólnej wizji i celów, powodzenie działań wychowawczych oraz dydaktycznych może być utrudnione. Dlatego właśnie w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu dużą wagę przykłada się do efektywnej współpracy z rodzicami.
7 września rozpoczął się zatem nowy rok szkolny dla wszystkich rodziców, którzy tłumnie pojawili się w murach szkoły na zaproszenie Dyrekcji, wychowawców i nauczycieli uczących, na pierwsze spotkanie rodziców z wychowawcami.
Jako pierwsi przybyli rodzice klas maturalnych, którzy podczas spotkania z Dyrekcją otrzymali informacje o formie i przebiegu egzaminu maturalnego oraz o ostatnim egzaminie zawodowym. Wystąpienie wzbogaciły praktyczne wskazówki, w jaki sposób wspierać swoje dziecko przygotowujące się do egzaminu maturalnego, w czasie przygotować i wyborów dalszej drogi kształcenia.
Bardzo licznie zjawili się rodzice uczniów klas pierwszych, którzy, podczas spotkania ogólnego, mieli okazje poznać Kierownictwo Szkoły oraz osoby wspierające uczniów i rodziców - dbające o rozwój oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne: pedagoga, pedagoga specjalnego i psycholog, pielęgniarkę szkolną, rzecznika praw ucznia, nauczycieli – bibliotekarzy oraz doradców zawodowych. Dyrektor zaprezentował również możliwości rozwoju zainteresowań uczniów oraz bazę dydaktyczną związaną z nauką zawodu. Rodzice zapoznali się z zasadami funkcjonowania Szkoły oraz zasobami zamieszczonym na stronie Internetowej Elektryczniaka, zapoznali się również ze sposobami logowania do dziennika elektronicznego.
Najważniejszym elementem stało się jednak pierwsze spotkanie z wychowawcami klas, gdyż to Oni zostali najważniejszymi opiekunami uczniów w czasie trzy- lub pięcioletniej edukacji w szkole ponadpodstawowej.
Poza wieloma sprawami organizacyjnymi związanymi z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, rodzice mieli również okazję wypowiedzieć się w sprawie kolejnych spotkań z rodzicami – sposobem ich organizowania. Po zebraniu danych z wszystkich klas, zostanie podjęta decyzja, czy kolejne spotkania będą organizowane stacjonarnie (w szkole), zdalnie czy też hybrydowo. Wyniki wkrótce.

Serdecznie dziękujemy Państwu za liczne przybycie. A w przypadku jakiś niepokojących sytuacji, zapraszamy do kontaktu z wychowawcami, zespołem psychologiczno – pedagogicznym oraz nauczycielami uczącymi, nie tylko podczas zaplanowanych spotkań z rodzicami.

 

Back to top