Technik elektryk to zawód, którego praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych, maszyn, urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną.

Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK ELEKTRYK?

 • Projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych.
 • Montażem i naprawą instalacji elektrycznej i elektronicznej.
 • Instalowaniem i obsługiwaniem maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych.
 • Wykonywaniem przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • Lokalizowaniem uszkodzeń, dokonywaniem napraw, konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Kończąc technikum elektryczne w zawodzie technik elektryk będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
 • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Nauka w naszej szkole umożliwi Ci zdobycie następujących kwalifikacji zawodowych:

 • Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

CELE KSZTAŁCENIA

Wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.
Montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.
Wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
Eksploatacja instalacji elektrycznych.
Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

GDZIE MOŻE PRACOWAĆ?

w zakładach energetycznych,
w firmach naprawiających sieci inteligentne,
w biurach projektowych jako projektant inteligentnych instalacji,
w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego do inteligentnego domu,
w firmach projektujących i montujących instalacje inteligentne,
absolwent naszej szkoły może też założyć własną działalność gospodarczo-usługową (np. usługi elektroinstalacyjne sieci inteligentnych).

Back to top