Nazwa dokumentu

Plik

Statut szkoły pdf
Dziennik praktyki
Dziennik zajęć pozalekcyjnych
Procedura organizowania wycieczek szkolnych

pdf

Zgłaszanie wycieczki/imprezy zagranicznej uczniów przez dyrektora szkoły/placówki do Kuratorium Oświaty w Opolu pdf
Usprawiedliwienie pdf
Wniosek o dostęp do ESZKOŁY pdf
Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

pdf

Zwolnienie z ćwiczeń wf (uczeń pełnoletni) pdf
Zwolnienie z zajęć wf (uczeń pełnoletni) pdf
Zwolnienie z ćwiczeń wf (uczeń niepełnoletni) pdf
Zwolnienie z zajęć wf (uczeń niepełnoletni) pdf
Deklaracja dotycząca zajęć z religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie

pdf

Dostęp do szkolnej platformy e-learningowej

uczeń niepełnoletni

uczeń pełnoletni

Deklaracja zajęć wspomagających klasy I-III uczeń niepełnoletni
Deklaracja zajęć wspomagających klasy IV
Deklaracja zajęć klasy III pełnoletni uczniowie
Wniosek o wydanie Legitymacja PT nr 5 uczeń pełnoletni
Wniosek o wydanie Legitymacja PT nr 5 uczeń niepełnoletni
Wniosek o wydanie Legitymacja BS I stopnia nr 3 uczeń pełnoletni
Wniosek o wydanie Legitymacja BS I stopnia nr 3 uczeń niepełnoletni
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości

Back to top