Nazwa dokumentu

Plik

Statut szkoły pdf
Dziennik praktyki
Dziennik zajęć pozalekcyjnych
Procedura organizowania wycieczek szkolnych

pdf

Zgłaszanie wycieczki/imprezy zagranicznej uczniów przez dyrektora szkoły/placówki do Kuratorium Oświaty w Opolu pdf
Usprawiedliwienie pdf
Formularz rejestracyjny do ESZKOŁY
Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

pdf

Zwolnienie z ćwiczeń WF pdf
Zwolnienie z zajęć WF pdf
Deklaracja dotycząca zajęć z religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie

pdf

Dostęp do szkolnej platformy e-learningowej

uczeń niepełnoletni

uczeń pełnoletni

Back to top