OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:


Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu.
ul. Tadeusza Kościuszki 39-41, 45-062 Opole
reprezentowany przez Dyrektora Szkoły,

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu można się skontaktować pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane na podstawie:


a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawa ta będzie miała zastosowanie jeśli jesteście Państwo stroną umowy, -
b) art. 6 ust. 1 lit. f -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych).

6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

10. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Back to top