Zapoznaj się z wydarzeniami związanymi z życiem naszej szkoły w roku szkolnym 2023/2024

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

2.

Spotkanie z rodzicami klas pierwszych

6 września 2023 r.

3.

Spotkanie z rodzicami klas II-V

13 września 2023 r.

4.

Rada pedagogiczna – zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego

 13 września 2023 r.

5.

Spotkanie z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiedzenie Rady Rodziców

 27 września 2023 r.

6.

Rada Pedagogiczna

11 października 2023 r.

7.

Kwartalne spotkanie z rodzicami klas technikum i szkoły branżowej

15 listopada 2023 r.

8.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

29 listopada 2023 r.

9.

Rekolekcje szkolne

14 grudnia 2023 r.

10.

Rada klasyfikacyjna dla klas technikum i szkoły branżowej

20 grudnia 2023 r.

11.

Zimowa przerwa świąteczna

23 -31 grudnia 2023 r.

12.

Spotkanie z rodzicami – podsumowanie I semestru
Spotkanie z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

3 stycznia 2024 r.

13.

Spotkanie z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

4 stycznia 2024 r.

14.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące I semestr

10 stycznia 2024 r.

15.

Sesja egzaminacyjna w szkole branżowej II stopnia

8-12 stycznia 2024 r.

16.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

styczeń – luty 2024 r.

17.

Ferie zimowe

15 - 28 stycznia 2024 r.

18.

Spotkanie z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

6-7 lutego 2024 r.

19.

Rekolekcje szkolne

6 marca 2024 r.

20.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-V technikum oraz I-III szkoły branżowej

27 marca 2024 r.

21.

Dzień otwarty Szkoły

5 kwietnia 2024 r.

22.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna kwiecień 2024 r.

23.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

24.

Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę

 3 kwietnia 2024 r.
25.

Sesja egzaminacyjna w szkole branżowej II stopnia

15 - 19 kwietnia 2024 r.

26.

Konferencja klasyfikacyjna klas programowo najwyższych

24 kwietnia 2024 r.

27.

Zakończenie zajęć w klasach piątych technikum oraz klasie drugiej branżowej szkoły II stopnia

26 kwietnia 2024 r.

28.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-V technikum oraz I-III szkoły branżowej

22 maja 2024 r.

29.

Egzamin maturalny

od 7 do 23 maja 2024 r.

30.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

czerwiec - lipiec 2024 r.

31.

Spotkanie z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

4-5 czerwca, 12 czerwca 2024 r.

32.

Posiedzenie Rady Rodziców

12 czerwca 2024 r.

33.

Konferencja klasyfikacyjna dla klas technikum i szkoły branżowej

17 czerwca 2024 r.

34.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

35.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny 2023/2024

26 czerwca 20234 r.

36.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

37.

Przygotowanie nowego roku szkolnego

27 - 30 sierpnia 2024 r.

   

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

10 stycznia, 2, 7, 8, 9, 13, 15, 31 maja, 4 czerwca 2024

Back to top