Technik mechatronik to nowoczesny, wymagający i poszukiwany zawód na rynku pracy.

DLA KOGO?

Mechatronik to osoba, która potrafi projektować nowoczesne urządzania i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, gdyż wymaga tego współczesny przemysł. Obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym zawodzie. Znajdują oni zatrudnienie w przemyśle, energetyce, medycynie, budownictwie i wielu innych branżach.

CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK MECHATRONIK?

 • Instalowaniem, konserwacją, użytkowaniem i naprawą urządzeń mechatronicznych.
 • Projektowaniem i programowaniem urządzeń mechatronicznych.
 • Obsługą i programowaniem sterowników PLC.
 • Obsługą urządzeń współczesnych linii produkcyjnych.

Kończąc technikum elektryczne w zawodzie technik mechatronik będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Nauka w naszej szkole umożliwi Ci zdobycie następujących kwalifikacji zawodowych:

 • Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

CELE KSZTAŁCENIA

Montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
Wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych. 
Wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych. 
Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych. 
Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych. 
Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. 

GDZIE MOŻE PRACOWAĆ?

w zakładach przemysłu o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym,
w firmach zajmujących się programowaniem sterowników przemysłowych PLC i CNC,
w zakładach produkujących i serwisujących sprzęt mechatroniczny,
w placówkach rozwojowo-badawczych opracowujących procesy technologicznych urządzeń i układów mechatronicznych,
w warsztatach samochodowych,
w serwisach RTV i AGD.

Back to top