Technik automatyk to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania, dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy.

DLA KOGO?

Nowoczesny przemysł opiera się na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość, pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.

CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK AUTOMATYK?

 • Diagnostyką urządzeń i instalacjami automatyki.
 • Przeglądami technicznymi i konserwacją urządzeń instalacji automatyki.
 • Montażem urządzeń i instalacji automaty

Kończąc technikum elektryczne w zawodzie technik automatyk będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania układów automatyki przemysłowej;
 • uruchamiania układów automatyki przemysłowej;
 • obsługi układów automatyki przemysłowej;
 • organizowania prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej;
 • wykonywania czynności związanych z konserwacją układów automatyki przemysłowej;
 • wykonywania czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej;

Nauka w naszej szkole umożliwi Ci zdobycie następujących kwalifikacji zawodowych:

 • Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
 • Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

CELE KSZTAŁCENIA

Montowanie, obsługiwanie i uruchamianie urządzeń i instalacji automatyki przemysłowej.
Diagnozowanie i remontowanie urządzeń i instalacji automatyki przemysłowej.
Testowanie prototypów nowych lub zmodyfikowanych urządzeń i układów automatyki.
Programowanie sterowników PLC.

GDZIE MOŻE PRACOWAĆ?

w służbach utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych,
w warsztatach naprawczych elementów i urządzeń oraz aparatury automatyki,
w placówkach rozwojowo-badawczych,
w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych zajmujących się projektowaniem elementów i urządzeń automatyki,
w zakładach przemysłowych produkujących lub stosujących urządzenia automatyki.

Back to top