Zapoznaj się z planem spotkań z rodzicami oraz z terminarzem konsultacji

 

1.

Spotkanie z rodzicami klas pierwszych

6 września 2023 r.

2.

Spotkanie z rodzicami klas II-V

13 września 2023 r.

3.

Spotkanie z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiedzenie Rady Rodziców

 27 września 2023 r.

4.

Kwartalne spotkanie z rodzicami klas technikum i szkoły branżowej

15 listopada 2023 r.

5.

Spotkanie z rodzicami – podsumowanie I semestru
Spotkanie z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

3 stycznia 2024 r.

6.

Spotkanie z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

4 stycznia 2024 r.

7.

Spotkanie z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

6-7 lutego 2024 r.

8.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-V technikum oraz I-III szkoły branżowej

27 marca 2024 r.

9.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-V technikum oraz I-III szkoły branżowej

22 maja 2024 r.

10.

Spotkanie z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

4-5 czerwca, 12 czerwca 2024 r.

Back to top