Zapoznaj się z planem spotkań z rodzicami oraz z terminarzem konsultacji

 

1.

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas

7 września 2022 r.

 2.

Spotkanie rodziców z dyrekcją i nauczycielami CKZ

19 października 2022 r.

3.

Kwartalne spotkanie z rodzicami klas technikum i szkoły branżowej

16 listopada 2022 r.

4.

Spotkanie z rodzicami – podsumowanie I semestru

4 stycznia 2023 r.

5.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-IV technikum oraz I-III szkoły branżowej

29 marca 2023 r.

6.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III technikum oraz I-III szkoły branżowej

24 maja 2023 r.

Back to top