Zapoznaj się z wydarzeniami związanymi z życiem naszej szkoły.

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

2.

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas

7 września 2022 r.

3.

Rada pedagogiczna – zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego

 14 września 2022 r.

4.

Rada Pedagogiczna

12 października 2022 r.

5.

Spotkanie rodziców z dyrekcją i nauczycielami CKZ

19 października 2022 r.

6.

Kwartalne spotkanie z rodzicami klas technikum i szkoły branżowej

16 listopada 2022 r.

7.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

30 listopada 2022 r.

8.

Rada klasyfikacyjna dla klas technikum i szkoły branżowej

21 grudnia 2022 r.

9.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

10.

Spotkanie z rodzicami – podsumowanie I semestru

4 stycznia 2023 r.

11.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej I semestr

18 stycznia 2023 r.

12.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

styczeń – luty 2023 r.

13.

Ferie zimowe

13 - 26 lutego 2023 r.

14.

Rekolekcje/Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

23 marca 2023 r.

15.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-IV technikum oraz I-III szkoły branżowej

29 marca 2023 r.

16.

Dzień otwarty Szkoły

21 marca 2023 r.

17.

Rekolekcje/Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

kwiecień 2023 r.

18.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023 r.

19.

Pielgrzymka maturzystów

12 kwietnia 2023 r.

20.

Konferencja klasyfikacyjna klas programowo najwyższych

26 kwietnia 2023 r.

21.

Zakończenie zajęć w klasach czwartych technikum

28 kwietnia 2023 r.

22.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III technikum oraz I-III szkoły branżowej

24 maja 2023 r.

23.

Egzamin maturalny

od 4 do 23 maja 2023 r.

24.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

czerwiec – lipiec 2023 r.

25.

Konferencja klasyfikacyjna dla klas technikum i szkoły branżowej

20 czerwca 2023 r.

26.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

27.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2022/2023

28 czerwca 2023 r.

28.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

29.

Przygotowanie nowego roku szkolnego

28 - 31 sierpnia 2023 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (Publiczne Technikum nr 5, Branżowa Szkoła I i II stopnia)

31 października 2022 r
10 stycznia 2023 r.
2 maja 2023 r.
4 maja 2023 r.
5 maja 2023 r.
8 maja 2023 r.
9 maja 2023 r.
6 czerwca 2023 r.
9 czerwca 2023 r.

 

Back to top