W ramach prac przygotowujących uczniów do odbycia praktyk zawodowych zobowiązuję nauczycieli przedmiotów zawodowych, wychowawców klas, uczniów i ich rodziców do zapoznania się z programem praktyki, dokumentacją oraz miejscem realizacji (jest możliwość indywidualnego wyboru zakładu w porozumieniu z wicedyrektorem szkoły, panem Arturem Rapińskim).

Dziennik praktyk zawodowych doc


 

  Program praktyki technik automatyk doc

 Program praktyki technik elektryk doc

 Program praktyki technik informatykdoc

 Program praktyki technik mechatronikdoc

 Program praktyki technik teleinformatykdoc


Klasa/ zawód

Termin praktyki

Klasowy opiekun praktyki

Nadzór bezpośredni

Nadzór
z ramienia szkoły

3A

t. mechatronik

17.04.2023 – 16.05.2023

Daniel Święcicki

Leszek Kamiński

Dyrektor

Dariusz Dobrowolski

Wicedyrektor

Artur Rapiński

3B
t. elektryk

17.04.2023 – 16.05.2023

Gerard Blozik

Leszek Kamiński

3C

t. teleinform./

t. informatyk

16.01.2023 – 10.02.2023

Piotr Muszyński/

Robert Moch

Leszek Kamiński

3D

t. informatyk

16.01.2023 – 10.02.2023

Krzysztof Nicpoń

Leszek Kamiński

3E

t. informatyk

06.03.2023 – 31.03.2023

Anna Stanisławska

Leszek Kamiński

3F

t. automatyk

06.03.2023 – 31.03.2023

Damian Schnober

Leszek Kamiński

4C

t. teleinformatyk

03.10.2022 – 28.10.2022

Piotr Muszyński

Leszek Kamiński

4E

t. automatyk/
t. elektryk

07.11.2022 – 05.12.2022

Damian Schnober/ Marek Małecki

Leszek Kamiński

4F

t. mechatronik

03.10.2022 – 28.10.2022

Rafał Chwaliński

Leszek Kamiński

4G

t. informatyk

07.11.2022 – 05.12.2022

Paweł Żminkowski

Leszek Kamiński

 

 

Back to top