1 września 2022 r. o godzinie 9.00, po wakacyjnej przerwie, w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu zabrzmiał dzwonek rozpoczynający nowy rok szkolny 2022/2023.

Na swoje pierwsze spotkania z wychowawcami stawili się uczniowie wszystkich klas szkoły. Dodatkowo, dla uczniów klas pierwszych, to był dzień, w którym stali się nowymi członkami społeczności Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu.
To właśnie dla uczniów klas pierwszych odbyło się uroczyste spotkanie na sali gimnastycznej inaugurujące nowy rok szkolny. Zebrani mieli okazję spotkać się
z Kierownictwem Szkoły, poznać nauczycieli wspomagających ich edukację: pedagoga szkolnego, rzecznika praw ucznia, opiekuna samorządu szkolnego, nauczyciela – bibliotekarza i dyrygenta szkolnej orkiestry. Byli również świadkami wyróżnienia, jakie z rąk pana Pawła Frącza, dyrektora opolskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego, a przy okazji absolwenta Elektryczniaka, otrzymali wolontariusze, którzy w minionym roku szkolnym, pracując pod opieką pani Beaty Kubis, wyróżnili się aktywną postawą na rzecz potrzebującym.
W przemówieniach, zarówno Dyrektor, jak pan Paweł Frącz podkreślali, że wybór szkoły, jakiego dokonali zebrani na sali gimnastycznej uczniowie klas pierwszych, był bardzo dobrym wyborem, bowiem Elektryczniak, poza świetnym przygotowaniem do zawodu, egzaminu maturalnego oraz dalszego kształcenia, jest szkołą, w której można rozwijać swoje pasje i realizować się na różnych polach. Świadectwem tego są losy absolwentów, z których wielu zajmuje wysokie stanowiska, nie tylko w naszym województwie.
Najważniejszym punktem tej uroczystości dla nowych uczniów stało się jednak pierwsze spotkanie z wychowawcami, którzy po raz pierwszy odczytali listę obecności, by po wspólnym zdjęciu zaprosić swoich wychowanków na pierwszą lekcję wychowawczą i spacer po szkole.
Pozostali uczniowie rozpoczęcie roku szkolnego świętowali w salach na spotkaniach w gronie klasowym ze swoimi wychowawcami. Pierwsza lekcja wychowawcza stała się okazją do rozmów, wymiany wakacyjnych doświadczeń oraz planowaniu nowego roku. Niektórzy już zaczęli snuć plany dotyczące wycieczek szkolnych?
Dla uczniów klas czwartych, którzy kończyli szkołę gimnazjalną, nowy rok szkolny to czas intensywnych przygotowań do ostatniego egzaminu zawodowego oraz egzaminu maturalnego. Dla nich, po spotkaniach w klasach, odbyło się dodatkowe spotkanie z Dyrekcją Szkoły, podczas którego zostały przedstawione najważniejsze terminy związane z przygotowaniem do ostatnich, ale jakże ważnych egzaminów zewnętrznych.
Oby ten rok szkolny stał się dla wszystkich czasem rozwoju, spełniania marzeń i realizacji planów. Niech przyniesie satysfakcję i poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Niech będzie dobry!
Dal całej społeczności szkolnej - Dobrego, nowego roku … szkolnego!

Back to top