Wszystkie najważniejsze informacje związane z rekrutacją znajdują się na specjalnie przygotowanej stronie internetowej, do odwiedzin której zapraszamy www.rekrutacja.elektryk.opole.pl

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do naszej szkoły. Prosimy o zapoznanie się z ofertą kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opola.

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Elektrycznych w roku szkolnym 2022/2023 pdf


 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023 pdf


 

 Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2022/2023 pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top