Projekt skierowany jest do zespołów szkół zawodowych z terenu Aglomeracji Opolskiej (Opole: ZSM, ZSEL, ZSEK, ZSB, ZSZ nr4, ZSZ im. Staszica, ZSTiO oraz ZS w Dobrzeniu Wielkim, ZS w Niemodlinie, ZS w Ozimku, ZS Krapkowicach i ZS w Zdzieszowicach) oraz do uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych wymienionych szkół. Zakłada się udział 866 uczniów oraz 49 nauczycieli.

Projekt zakłada realizację wsparcia dla uczniów szkół zawodowych z Miasta Opola w zakresie wyposażenia uczniów szkół w dodatkowe kompetencje zawodowe, umiejętności uniwersalne oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne na rynku pracy z uwzględnieniem listy zawodów deficytowych.

Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz większe powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy.

Projekt pt. „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.2.1.

Back to top