Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu, najstarsza szkoła zawodowa Opola i jedna z najstarszych w regionie, jest spadkobiercą placówek oświatowych, które istniały w budynku szkolnym od czasów międzywojennych. Ciągłość kształcenia zawodowego, trwająca ponad 80 lat, stanowi wyróżnik tej szkoły i jej wspaniałą tradycję.

 

nasze grono pedagogiczne to doświadczenie w wiedzy i profesjonali w przekazywaniu wiedzy nauczyciele

zdawalność matury jak również egzaminów zawadowych wyróżnia nas w województwie jak również w kraju

nasza szkoła od lat wpisuje się topografie miasta Opola jak również stanowi o tradycji wielu pokoleń

Od wielu lat uczniowie Zespołu zdobywają najwyższe laury w kraju i za granicą w różnorodnych konkursach i turniejach technicznych, prezentując nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń elektrycznych i mechatronicznych. Wiele z ich jest wprowadzanych jako innowacje, które z powodzeniem służą polskiej gospodarce. To zasługa znakomitej, starannie dobranej kadry pedagogicznej, która za swoje główne zadanie uznaje stałe doskonalenie warsztatu pracy, tak, aby najpełniej służył on procesowi kształcenia i wychowania kolejnych pokoleń młodzieży.

Dlaczego warto zostań uczniem Opolskiego Elektryczniaka? Myślę, że możemy udzielić dwa rodzaje odpowiedzi: są młodzi ludzie którym nie trzeba tego tłumaczyć i są też tacy którym się tego nie da wytłumaczy. Po prostu warto towrzyć społeczność naszej szkoły, bowiem Elektryczniak naszą dumą! (Andrzej, absolwent szkoły)

Back to top