Zapoznaj się z wydarzeniami związanymi z życiem naszej szkoły.

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

2.

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas

8 września 2021 r.

3.

Rada pedagogiczna – zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego

15 września 2021 r.

4.

Rada Pedagogiczna

13 października 2021 r.

5.

Spotkanie rodziców z dyrekcją i nauczycielami CKZ

27 października 2021 r.

6.

Kwartalne spotkanie z rodzicami klas technikum  i szkoły branżowej

17 listopada 2021 r.

7.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

1 grudnia 2021 r.

8.

Rada klasyfikacyjna dla klas technikum i szkoły branżowej

22 grudnia 2021 r.

9.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

10.

Spotkanie z rodzicami – podsumowanie I semestru

5 stycznia 2022 r.

11.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej I semestr

19 stycznia 2022 r.

12.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

styczeń – luty 2022 r.

13.

Ferie zimowe

31 stycznia -13 lutego 2022 r.

14.

Rekolekcje/Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

marzec 2022 r.

15.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-IV technikum oraz I-III szkoły branżowej

16 marca 2022 r.

16.

Dzień otwarty Szkoły

21 marca 2022 r.

17.

Rekolekcje/Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

kwiecień 2022 r.

18.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022 r.

19.

Konferencja klasyfikacyjna klas programowo najwyższych

27 kwietnia 2022 r.

20.

Zakończenie zajęć w klasach czwartych technikum

29 kwietnia 2022 r.

21.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III technikum oraz I-III szkoły branżowej

18 maja 2022 r.

22.

Egzamin maturalny

od 4 do 23 maja 2022 r.

23.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

czerwiec – lipiec 2022 r.

24.

Konferencja klasyfikacyjna dla klas technikum i szkoły branżowej

21 czerwca 2022 r.

25.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

26.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2021/2022

24 czerwca 2022 r.

27.

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

28.

Przygotowanie nowego roku szkolnego

29 - 31 sierpnia 2022 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

Technikum

12 listopada 2021,
7, 11 stycznia, 2,4,5,6,9, 11 maja, 17 czerwca 2022

 

Szkoła branżowa

1 ab 2 ab 3 ab 3 bb

 

12 listopada 2021,
7, 11 stycznia 4, 6,maja,
17 czerwca 2022

11 stycznia, 2,4,9,11 maja 2022

12 listopada 2021,
7, 11 stycznia, 4, 6 maja,
17 czerwca 2022

12 listopada 2021,
7, 11 stycznia, 2, 6 maja,
17 czerwca 2022

Back to top