Joomla Monster Eco Energy Template

consectetur adipiscing elit
EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

Nasi uczniowie postanowili przybliżyć nam kulturę innych krajów, pokazać ich specyfikę i przekazać najważniejsze informacje na ich temat.

consectetur adipiscing elit
PRZYJĘCIE W POCZET UCZNIÓW

Uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci w poczet uczniów Elektryczniaka czyli o pierwszej integracji.

eiusmod tempor incididunt
RANKING TECHNIKÓW 2022

Publiczne Technikum nr 5 w Opolu uplasowało się na 1 miejscu w województwie opolskim. W kraju zajęliśmy 14 miejsce spośród 1863 działających techników oraz 13 miejsce w rankingu maturalnym

1 2 3

Aktualności

Śp. mgr Henryk Zajączkowski2022-11-24 11:31:05

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 23.11.2022 r. zmarł Nasz Kolega, długoletni i zasłużony...

Pierwsza Próbna Matura – pierwsze przedmaturalne zmagania2022-11-24 10:43:16

W dniach 22 – 24 listopada, 94 uczniów klas czwartych maturalnych (po szkole gimnazjalnej),...

Supermanie - czas na przegląd!2022-11-24 10:40:16

Pod takim hasłem w naszej Szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne z zakresu profilaktyki raka...

Wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia edukacyjne2022-11-23 12:43:16

Wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbyła się w dniu 23...

Semestralne spotkanie z Rodzicami – pełne niespodzianek!2022-11-21 18:43:16

Tradycją Szkoły jest, że w listopadzie zapraszamy rodziców na śródroczne spotkanie z wychowawcami...

Wycieczka klasy 1 AT do zakładu Zott2022-11-21 10:43:16

14 listopada 2022r. klasa 1AT (mechatronicy) razem z panią wychowawczynią Anitą Chmielewską oraz...

Nasze kierunki

Technik elektryk to zawód, którego praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych, maszyn, urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Kończąc technikum elektryczne w zawodzie technik elektryk będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
 • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

  Nauka w naszej szkole umożliwi Ci zdobycie następujących kwalifikacji zawodowych:

 • Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
 • Informatyka jest przyszłościową dziedziną, która obecnie wskazywana jest również jako jeden z najlepszych wyborów zawodowych. Swoją karierę w IT można rozpocząć nie tylko po studiach – obecnie naukę w tym kierunku prowadzą także bardzo dobre szkoły średnie.

  Kończąc technikum elektryczne w zawodzie technik informatyk będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

  Nauka w naszej szkole umożliwi Ci zdobycie następujących kwalifikacji zawodowych:

 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
 • Technik teleinformatyk to zawód, który łączy w sobie trzy dyscypliny nauki: elektronikę, informatykę oraz zdobycze telekomunikacji. W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie zwyczajne życie bez Internetu, telefonów, czy telewizji. Użytkujemy je w dużej mierze przy pomocy nauki, jaką jest teleinformatyka. Kierunek ten kształci specjalistów, którzy bez trudności poruszają się w tematyce projektowania lokalnych sieci komputerowych i techniki światłowodowej, konfiguracji urządzeń sieciowych przewodowych i bezprzewodowych, konfiguracji central telefonicznych, budowie instalacji okablowania teleinformatycznego czy administrowania systemami Windows i Linux. Do zadań technika teleinformatyka może więc należeć, np. projektowanie prostych sieci komputerowych oraz administrowanie nimi.

  Kończąc technikum elektryczne w zawodzie technik informatyk będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich;
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych;
 • montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych;
 • instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych;
 • administrowania sieciami teleinformatycznymi.

  Nauka w naszej szkole umożliwi Ci zdobycie następujących kwalifikacji zawodowych:

 • Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • Montaż i eksploatacja sieci rozległych
 • Technik mechatronik to nowoczesny, wymagający i poszukiwany zawód na rynku pracy. Mechatronik to osoba, która potrafi projektować nowoczesne urządzania i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, gdyż wymaga tego współczesny przemysł. Obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym zawodzie. Znajdują oni zatrudnienie w przemyśle, energetyce, medycynie, budownictwie i wielu innych branżach.

  Kończąc technikum elektryczne w zawodzie technik mechatronik będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

  Nauka w naszej szkole umożliwi Ci zdobycie następujących kwalifikacji zawodowych:

 • Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
 • Technik automatyk to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania, dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Nowoczesny przemysł opiera się na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość, pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.

  Kończąc technikum elektryczne w zawodzie technik automatyk będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania układów automatyki przemysłowej;
 • uruchamiania układów automatyki przemysłowej;
 • obsługi układów automatyki przemysłowej;
 • organizowania prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej;
 • wykonywania czynności związanych z konserwacją układów automatyki przemysłowej;
 • wykonywania czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej.

  Nauka w naszej szkole umożliwi Ci zdobycie następujących kwalifikacji zawodowych:

 • Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
 • Eksploatacja układów automatyki przemysłowej.
 • Czy można wyobrazić sobie współczesny świat bez elektryczności? Bez urządzeń elektrycznych? Oczywiście, że nie. To dzięki pracy tysięcy elektryków na całym świecie każdego dnia wytwarzana, przesyłana i bezpiecznie dostarczana jest energia elektryczna do naszych domów, firm i instytucji. To właśnie absolwenci szkół branżowych w zawodzie elektryka serwisują różnorakie urządzenia elektryczne i projektują nowe. To dzięki ich pracy korzystać możemy z wynalazków współczesnego świata.

  Kończąc Szkołę branżową I stopnia w zawodzie elektryk absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montażu i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
 • montażu układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • montażu i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.

  Nauka w naszej szkole umożliwi zdobycie następującej kwalifikacji zawodowej: EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn urządzeń elektrycznych

 • Automatyk należy do zawodów bardzo często spotykanych w branży mechanicznej. Montuje, naprawia i utrzymuje w stałej sprawności technicznej urządzenia automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, takich jak: automatyczne przyrządy pomiarowe, przepustnice, zawory, siłowniki, regulatory, przetworniki, przekaźniki itp. Profil ten zapewnia po trzech latach nauki i po uzyskaniu kwalifikacji prawo do wykonywania tego ciekawego zawodu, na którego zapotrzebowanie we współczesnym przemyśle jest ogromne.

  Czym zajmuje się automatyk:

 • Wykonuje podstawowe operacje z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej.
 • Rozpoznaje elementy mechanizmów precyzyjnych w przyrządach i układach automatyki przemysłowej.
 • Dobiera do wykonywanych prac odpowiednie narzędzia, przyrządy i materiały eksploatacyjne.
 • Montuje elementy i zespoły automatyki przemysłowej, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń precyzyjnych.
 • Uruchamia i obsługuje układy automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
 • Wymienia i naprawia uszkodzone elementy oraz układy automatyki.
 • Posługuje się dokumentacją technologiczną, czyta rysunki i schematy elementów precyzyjnych i układów automatyki.
 • Our picture

  Dlaczego nasza szkoła?

  Nowoczesne technologie
  Pokoleniowa tradycja
  Zdawalność egzaminów
  Opolski Elektryczniak to jedna z najlepszych szkół technicznych na Opolszczyźnie i w kraju. Od lat kształcimy w zawodach branży elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, informatycznej i teleinformatycznej. Nasi uczniowie korzystają z bardzo dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej.

  Szkoła zapewnia swoim uczniom interesujące praktyki zawodowe w kraju i za granicą oraz bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft. Nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Opolską, dzięki czemu zajęcia dla naszych uczniów prowadzą nauczyciele akademiccy, a młodzież z Elektryczniaka może korzystać z zasobów uczelni.

  Nie tylko kształcimy uczniów, ale pomagamy im rozwijać pasje!

  Współpracujemy

  politechnika
  e stop
  el12
  pge
  pge
  estop
  projekt
  tauron
  etrox

  Uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci w poczet uczniów Elektryczniaka czyli o pierwszej integracji.

  Po pierwsze integracja

  Rok szkolny powoli nabiera rozpędu. Nowi uczniowie Elektryczniaka, uczniowie klas pierwszych, zdążyli już oswoić się z nową szkołą i nowymi wymaganiami. Pierwsze relacje i znajomości w nowych zespołach klasowych zostały zawiązane.
  Akcją Samorządu Uczniowskiego, która wsparła pierwszaków w trudnych początkach związanych z aklimatyzacją w nowej szkole, to DZIEŃ INTEGRACYJNY.
  15 września, wraz ze swoimi wychowawcami, pod opieką starszych kolegów z Samorządu Uczniowskiego, uczniowie klas pierwszych wyruszyli ze szkoły na Rajd po Opolu, w czasie którego poznawali miasto, jego zabytki oraz ciekawe miejsca, wykonywali zadania przygotowane przez SU oraz mieli okazję na rozmowy, dyskusje i spędzenie razem czasu. Ukoronowaniem trasy miejskiej były zadania integracyjne w Parku 800 – lecia oraz na Wyspie Bolko. Tutaj uczniowie musieli wykazać się pomysłowością, refleksem oraz umiejętnością współpracy. Wszystkie te działania służyły budowaniu zespołów klasowych oraz integracji.
  Dzień okazał się bardzo udany, pełen wyzwań, ale równocześnie dający wiele satysfakcji. Również pogoda, która w tym roku niezbyt jest przychylna aktywnościom na świeżym powietrzu, dopisała. Obyło się bez płaszczy przeciwdeszczowych oraz parasoli.


  Po drugie przyjęcie w poczet Uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych

  Po czwartkowej terenowej grze integracyjnej, również w piątek, 16 września, czekała na uczniów klas pierwszych Elektryczniaka mała niespodzianka. Zapowiedziano apel, ale takiego apelu zapewne żaden pierwszak się nie spodziewał. Już przy wejściu na salę gimnastyczną wielu z nich nie ukrywało zdziwienia. Zamiast, jak poprzednio krzeseł, czekały na nich materace, na których mieli siedzieć. Potem było jeszcze niezwykłej – zaczął się koncert rockowej grupy muzycznej „Zespół Specjalny”, w której skład wchodzą uczniowie i uczennice z V LO oraz naszej Szkoły. Po koncercie prowadzący imprezę przedstawiciel samorządu uczniowskiego Maciej Palacz rozpoczął część oficjalną. Ale to wystąpienie zostało gwałtownie przerwane przez Kacpra Przyborowskiego z klasy 2bt, który zakwestionował gotowość pierwszaków do wstąpienia do społeczności Elektryczniaka. Wobec takiej wątpliwości Maciek i Kacper postanowili przetestować kandydatów na pełnoprawnych uczniów turniejem Kahoota i zgadywanką przedmiotów związanych (bardziej czy mniej) z profilem szkoły. Turniej Kahoota wygrała klasa 1et, natomiast przedstawiciele wszystkich klas odgadli bez większych problemów jakie przedmioty otrzymali.
  Kiedy już pierwszoklasiści udowodnili, że są godni miana Ucznia Zespołu Szkół Elektrycznych, Pan Dyrektor dokonał ich uroczystego pasowania równie niespodziewanym jak inne elementy apelu, przedmiotem – mieczem świetlnym. Symbolika tego miecza jest jednak bardzo wymowna – łączy w sobie siłę, energię i prawość do jakich powinni zmierzać uczniowie Elektryczniaka. Ostatnia część apelu została poświęcona wręczeniu słodyczy, szalików ze szkolnym wzorem, losowaniu nagrody specjalnej (biletów do Dinoparku w Krasiejowie). Uroczystość zakończyło ogłoszenie przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Łukasza Kołodzieja wyników czwartkowej gry terenowej. Miejsce pierwsze zajęła klasa 1at, drugie 1ft, a trzecie 1dt.
  Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy ukończenia gry niezależnie od wyniku, bo najważniejsza była tu wspólna zabawa!

   

  Koła zainteresowań

  W naszej szkole uczniowie mogą rozwijac swoje pasje i zainteresowania. W naszej ofercie posiadamy bogaty wybór zajęć dodatkowych. Wszystko po to, by każdy mógł rozwijać swoje pasje i zdobywać wiedzę, która wykracza daleko poza podstawę programową.

  Uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia Koła Robotyki w ramach Opolskiej Ligi Robotów, młodzież może również stać się uczestnikami Szkolnego Klubu Górskiego jak również uczęszczać na zajęcia z siatkówki czy też koszykówki. Uczniom posiadającym umiejętność grania na instrumentach muzycznych, szkoła oferuje naukę w Szkolnej Orkiestrze. Nie można również zapomnieć o szkolnym oddziale LOK czy też PCK.

  Ważnym atutem szkoły umożliwiającym uczniom realizację życiowych pasji oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań jest bogata oferta kół przedmiotowych i zainteresowań. Zapraszamy naszych uczniów do rozwijania swoich pasji!

  Bądźmy w kontakcie!

  kontakt

  Back to top