Joomla Monster Eco Energy Template

consectetur adipiscing elit
EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

Nasi uczniowie postanowili przybliżyć nam kulturę innych krajów, pokazać ich specyfikę i przekazać najważniejsze informacje na ich temat.

consectetur adipiscing elit
PRZYJĘCIE W POCZET UCZNIÓW

Uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci w poczet uczniów Elektryczniaka czyli o pierwszej integracji.

eiusmod tempor incididunt
RANKING TECHNIKÓW 2022

Publiczne Technikum nr 5 w Opolu uplasowało się na 1 miejscu w województwie opolskim. W kraju zajęliśmy 14 miejsce spośród 1863 działających techników oraz 13 miejsce w rankingu maturalnym

1 2 3

Aktualności

Europejski Dzień Języków Obcych w Elektryczniaku2022-10-06 10:23:16

Dzień Języków Obcych jest obchodzony w Elektryczniaku każdego roku.

Śp. mgr Jerzy Woźniak2022-10-05 11:31:05

Z głębokim żalem informujemy, że zmarł Nasz Kolega, długoletni i zasłużony nauczyciel i...

Przyjęcie w poczet Uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych2022-10-04 10:23:16

Uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci w poczet uczniów Elektryczniaka czyli o pierwszej...

Wydłużono termin wpłaty składki na ubezpieczenie2022-10-04 09:31:05

Aby ubezpieczyć dziecko/pełnoletniego ucznia proszę dokonać wyboru jednego z wariantu i wpłacić...

Zaprzyjaźnij się z e-Bookiem2022-09-29 10:23:16

Zachęcamy do głosowania na projekt 62/23.

Koncert na otwarcie międzynarodowej konferencji2022-09-26 10:23:16

Koncert odbył się w akustycznej auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.

Nasze kierunki

Technik elektryk to zawód, którego praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych, maszyn, urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Kończąc technikum elektryczne w zawodzie technik elektryk będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
 • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

  Nauka w naszej szkole umożliwi Ci zdobycie następujących kwalifikacji zawodowych:

 • Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
 • Informatyka jest przyszłościową dziedziną, która obecnie wskazywana jest również jako jeden z najlepszych wyborów zawodowych. Swoją karierę w IT można rozpocząć nie tylko po studiach – obecnie naukę w tym kierunku prowadzą także bardzo dobre szkoły średnie.

  Kończąc technikum elektryczne w zawodzie technik informatyk będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

  Nauka w naszej szkole umożliwi Ci zdobycie następujących kwalifikacji zawodowych:

 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
 • Technik teleinformatyk to zawód, który łączy w sobie trzy dyscypliny nauki: elektronikę, informatykę oraz zdobycze telekomunikacji. W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie zwyczajne życie bez Internetu, telefonów, czy telewizji. Użytkujemy je w dużej mierze przy pomocy nauki, jaką jest teleinformatyka. Kierunek ten kształci specjalistów, którzy bez trudności poruszają się w tematyce projektowania lokalnych sieci komputerowych i techniki światłowodowej, konfiguracji urządzeń sieciowych przewodowych i bezprzewodowych, konfiguracji central telefonicznych, budowie instalacji okablowania teleinformatycznego czy administrowania systemami Windows i Linux. Do zadań technika teleinformatyka może więc należeć, np. projektowanie prostych sieci komputerowych oraz administrowanie nimi.

  Kończąc technikum elektryczne w zawodzie technik informatyk będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich;
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych;
 • montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych;
 • instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych;
 • administrowania sieciami teleinformatycznymi.

  Nauka w naszej szkole umożliwi Ci zdobycie następujących kwalifikacji zawodowych:

 • Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • Montaż i eksploatacja sieci rozległych
 • Technik mechatronik to nowoczesny, wymagający i poszukiwany zawód na rynku pracy. Mechatronik to osoba, która potrafi projektować nowoczesne urządzania i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, gdyż wymaga tego współczesny przemysł. Obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym zawodzie. Znajdują oni zatrudnienie w przemyśle, energetyce, medycynie, budownictwie i wielu innych branżach.

  Kończąc technikum elektryczne w zawodzie technik mechatronik będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

  Nauka w naszej szkole umożliwi Ci zdobycie następujących kwalifikacji zawodowych:

 • Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
 • Technik automatyk to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania, dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Nowoczesny przemysł opiera się na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość, pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.

  Kończąc technikum elektryczne w zawodzie technik automatyk będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania układów automatyki przemysłowej;
 • uruchamiania układów automatyki przemysłowej;
 • obsługi układów automatyki przemysłowej;
 • organizowania prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej;
 • wykonywania czynności związanych z konserwacją układów automatyki przemysłowej;
 • wykonywania czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej.

  Nauka w naszej szkole umożliwi Ci zdobycie następujących kwalifikacji zawodowych:

 • Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
 • Eksploatacja układów automatyki przemysłowej.
 • Czy można wyobrazić sobie współczesny świat bez elektryczności? Bez urządzeń elektrycznych? Oczywiście, że nie. To dzięki pracy tysięcy elektryków na całym świecie każdego dnia wytwarzana, przesyłana i bezpiecznie dostarczana jest energia elektryczna do naszych domów, firm i instytucji. To właśnie absolwenci szkół branżowych w zawodzie elektryka serwisują różnorakie urządzenia elektryczne i projektują nowe. To dzięki ich pracy korzystać możemy z wynalazków współczesnego świata.

  Kończąc Szkołę branżową I stopnia w zawodzie elektryk absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montażu i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
 • montażu układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • montażu i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.

  Nauka w naszej szkole umożliwi zdobycie następującej kwalifikacji zawodowej: EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn urządzeń elektrycznych

 • Automatyk należy do zawodów bardzo często spotykanych w branży mechanicznej. Montuje, naprawia i utrzymuje w stałej sprawności technicznej urządzenia automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, takich jak: automatyczne przyrządy pomiarowe, przepustnice, zawory, siłowniki, regulatory, przetworniki, przekaźniki itp. Profil ten zapewnia po trzech latach nauki i po uzyskaniu kwalifikacji prawo do wykonywania tego ciekawego zawodu, na którego zapotrzebowanie we współczesnym przemyśle jest ogromne.

  Czym zajmuje się automatyk:

 • Wykonuje podstawowe operacje z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej.
 • Rozpoznaje elementy mechanizmów precyzyjnych w przyrządach i układach automatyki przemysłowej.
 • Dobiera do wykonywanych prac odpowiednie narzędzia, przyrządy i materiały eksploatacyjne.
 • Montuje elementy i zespoły automatyki przemysłowej, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń precyzyjnych.
 • Uruchamia i obsługuje układy automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
 • Wymienia i naprawia uszkodzone elementy oraz układy automatyki.
 • Posługuje się dokumentacją technologiczną, czyta rysunki i schematy elementów precyzyjnych i układów automatyki.
 • Our picture

  Dlaczego nasza szkoła?

  Nowoczesne technologie
  Pokoleniowa tradycja
  Zdawalność egzaminów
  Opolski Elektryczniak to jedna z najlepszych szkół technicznych na Opolszczyźnie i w kraju. Od lat kształcimy w zawodach branży elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, informatycznej i teleinformatycznej. Nasi uczniowie korzystają z bardzo dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej.

  Szkoła zapewnia swoim uczniom interesujące praktyki zawodowe w kraju i za granicą oraz bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft. Nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Opolską, dzięki czemu zajęcia dla naszych uczniów prowadzą nauczyciele akademiccy, a młodzież z Elektryczniaka może korzystać z zasobów uczelni.

  Nie tylko kształcimy uczniów, ale pomagamy im rozwijać pasje!

  Współpracujemy

  politechnika
  e stop
  el12
  pge
  pge
  estop
  projekt
  tauron
  etrox

  Świadectwem tworzenia Ekspedycji 8 podzielili się uczestnicy: Seweryn Szymon oraz Michał Czerezdrecki.

  Ósma ekspedycja rozpoczęła się 15 listopada 2021 roku o godzinie 06:00 w szkole. Pośpiesznie przetransportowaliśmy cały sprzęt oraz bagaże do autokaru. Z lekkim opóźnieniem udaliśmy się w drogę.
  Około godziny dziesiątej z miejscowości Jaworki byliśmy gotowi wyruszyć w stronę szczytu Wysoka wnoszącego się 1050m n.p.m. Zaraz po rozgrzewce, pod przewodnictwem Niny Dobosiewicz powędrowaliśmy zielonym szlakiem. Pogoda była słoneczna, choć w wyższych partiach gór napotkaliśmy na gęstą mgłę. Szlak wiodący ku górze był wyjątkowo pokryty błotem, które utrudniało nam poruszanie się. Czasami zdarzało się, że któryś z uczestników pośliznął się na błocie, szybko jednak pomagaliśmy mu postawić się do pionu. Samo wejście na Wysoką było bardzo efektowne, ponieważ przez dłuższy czas pole widzenia było ograniczone mgłą, na szczycie jednak powitały nas ostatnie promienie słońca zachodzącego za panoramą Tatr. Droga powrotna w ciemności wymagała dużej uwagi ze strony wszystkich uczestników, na szczęście byliśmy przygotowani, ponieważ wzięliśmy ze sobą latarki czołowe. Ubrudzeni od błota, wsiedliśmy do autokaru i pojechaliśmy prosto do naszego ośrodka. Tego dnia przeszliśmy 16 km pokonując przy tym przewyższenie 631 m.
  Trasa drugiego dnia ekspedycji wiodła zielonym szlakiem przez Dolinę Chochołowską następnie żółtym na szczyt Grześ. Tego dnia startowaliśmy z parkingu nieopodal Siwej Polany razem z przewodnikiem tatrzańskim – Panem Marcinem. Podczas pokonywania szlaku mieliśmy również szkolenia z umiejętności technicznych radzenia sobie w terenie górskim. Po pokonaniu tym sposobem około 3 km na chwile zboczyliśmy ze szlaku, aby zaczerpnąć, tak ważnej dla wędrówki po górach, wody prosto ze Źródła Chochołowskiego. Następnie po około godzinie, aby zregenerować siły udaliśmy się do Schroniska PTTK na Polanie Chochołowskiej. Z stamtąd odbiliśmy żółtym szlakiem w kierunku szczytu Grześ. Po zdobyciu szczytu tą samą drogą udaliśmy się powrotem do autokaru po drodze robiąc sobie przerwę na polanie. Tego dnia pokonaliśmy łącznie 22 km przy przewyższeniu 631m.
  Trzeci dzień ekspedycji wyruszaliśmy z Kuźnic w kierunku Czarnego Stawu Gąsienicowego pod przewodnictwem przewodnika Tatrzańskiego - Pana Andrzeja udaliśmy się niebieskim szlakiem. Podczas szlaku przewodnik wdrażał nas w zasady zachowania w górach zimą, zdobywając w praktyce umiejętności rozpoznawania terenu pod względem lawinowym. Po około godzinie drogi, po trudnym fizycznie podejściu w ramach odpoczynku odbyliśmy na szlaku szkolenie na temat zachowania się w górach w czasie burzy. Przechodząc przez Hale Gąsienicową naszym oczom ukazały się piękne stare opuszczone domki w stylu góralskim. Po około 15 minutach wędrówki doszliśmy do Schroniska PTTK Murowaniec w którym mogliśmy odpocząć oraz przy smacznym posiłku nabrać sił na kolejną część wędrówki. Dalsza droga prowadziła po często śliskich kamieniach oraz skałach. Kolejny raz mogliśmy się przekonać jak dobre wyposażenie może ułatwiać wędrówkę w górach. Gdy mijaliśmy Kamień Karłowicza przewodnik opowiedział nam o życiu pioniera polskiego taternictwa oraz historię jego tragicznej śmierci. Chwilę drogi od Kamienia Karłowiczowa oraz po pokonaniu kliku lekkich wzniesień naszym oczom ukazał się piękny Czarny Staw Gąsienicowy który o tej porze roku był zamarznięty co czyniło go jeszcze piękniejszym. Z powrotem do autokaru udaliśmy się tym razem niebieskim szlakiem przez Upłaz.
  Ostatni dzień naszej Ekspedycji zdecydowaliśmy się spędzić w termach Chochołowskich z powodu niepozwalających na wędrówkę po górach warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu ze śniegiem. Zaraz po śniadaniu oraz zapakowaniu naszego sprzętu do autokaru, pożegnaliśmy się z ośrodkiem oraz wyruszaliśmy do term. Ciepło wody oraz hydromasaże pomogły nam uleczyć mikro urazy oraz napięcia powstałe w naszych mięśniach po trzech dniach wędrowania po górach. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na uzupełniający posiłek w restauracji pod złotą mewą McDonald’s.
  Ekspedycja zakończyła się sukcesem, pomimo wielu trudności oraz niepewności związanych z zorganizowaniem wycieczki w czasach pandemii. Tak czas pobytu w górach to nie tylko pogłębiania relacji, czy zdobywanie szczytów ale również możliwość zdobywania doświadczenia górskiego w praktyce. Już nie możemy doczekać się kolejnej Ekspedycji.

   

  Koła zainteresowań

  W naszej szkole uczniowie mogą rozwijac swoje pasje i zainteresowania. W naszej ofercie posiadamy bogaty wybór zajęć dodatkowych. Wszystko po to, by każdy mógł rozwijać swoje pasje i zdobywać wiedzę, która wykracza daleko poza podstawę programową.

  Uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia Koła Robotyki w ramach Opolskiej Ligi Robotów, młodzież może również stać się uczestnikami Szkolnego Klubu Górskiego jak również uczęszczać na zajęcia z siatkówki czy też koszykówki. Uczniom posiadającym umiejętność grania na instrumentach muzycznych, szkoła oferuje naukę w Szkolnej Orkiestrze. Nie można również zapomnieć o szkolnym oddziale LOK czy też PCK.

  Ważnym atutem szkoły umożliwiającym uczniom realizację życiowych pasji oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań jest bogata oferta kół przedmiotowych i zainteresowań. Zapraszamy naszych uczniów do rozwijania swoich pasji!

  Bądźmy w kontakcie!

  kontakt

  Back to top