W pierwszym pełnym dniu astronomicznego lata w Zespole Szkół Elektrycznych zakończono zajęcia lekcyjne oraz rozdano świadectwa uczniom.

Na sali gimnastycznej z nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją, rodzicami i zaproszonymi gośćmi spotkali się uczniowie, którzy w kończącym się roku szkolnym otrzymali świadectwo z wyróżnieniem mając średnią co najmniej 5,1
w technikum lub 4,75 w szkole branżowej (kandydaci do stypendium motywacyjnego) oraz dyplomy i nagrody za aktywną działalność na rzecz społeczności szkolnej.
Z rąk Dyrektora świadectwo z wyróżnieniem kwalifikujące do otrzymania stypendium motywacyjnego, odebrało 42 uczniów technikum oraz 2 uczniów szkoły branżowej. Jako ostatni otrzymał je uczeń z najwyższą średnią w szkole – Dawid Pietrek z klasy 4FT, który osiągnął średnią ocen 5,94. Uczeń jest kandydatem do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Przedstawiciele firmy El12 wręczyli naszym uczniom nagrody w związku
z sukcesami w programie Akademii EL12, którego celem jest poszerzanie wiedzy związanej z elektrotechniką, nowościami produktowymi oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w branży elektrycznej. Dużą grupę wyróżnionych stanowili uczniowie nagrodzeni za działalność na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, sukcesy w olimpiadach i konkursach, pracę w kołach zainteresowań i podejmowanie działań na rzecz promocji Szkoły w środowisku. W czasie trwania uroczystości oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta ZSEl pod batutą Przemysława Ślusarczyka - dyrygenta i kierownika artystycznego naszej orkiestry.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy udanych wakacji.

Back to top