Po trzech intensywnych tygodniach wypełnionych egzaminami na poziomie podstawowym i rozszerzonym, 24 maja w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu, ustnymi egzaminami z języka polskiego zakończył się egzamin maturalny 2024.

Po raz pierwszy zdawali go uczniowie pięcioletniego technikum, po raz pierwszy przystąpili do niego absolwenci szkoły branżowej II stopnia, po raz pierwszy zdawany był w technikach w nowej formule – Matura 2023, chociaż równocześnie przystępowali do niego zdający w formule 2015.

Te „pierwsze razy” sprawiły, że egzamin był z różnych względów wyjątkowy! I budził sporo emocji wśród uczniów i nauczycieli.

W technikum do egzaminu przystępowało 125 absolwentów, a w szkole branżowej – 17.

Absolwenci przystąpili w sumie do 16 egzaminów pisemnych, 4 na poziomie podstawowym, 12 egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym oraz dwóch egzaminów ustnych.

Egzamin maturalny już tradycyjnie rozpoczęły obowiązkowe egzaminy na poziomie podstawowym: egzamin z języka polskiego, następnie z matematyki oraz języków obcych – angielskiego i niemieckiego. Wyniki z tych egzaminów, wraz z koniecznością przystąpienia do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym oraz zdania dwóch egzaminów ustnych – z języka polskiego oraz wybranego języka obcego, decydują o zdaniu matury.

Po trzech dniach egzaminów na poziomie podstawowym, zaczęły się egzaminy na poziomie rozszerzonym. Wyniki z tych egzaminów, mimo iż nadal nie obowiązuje próg zaliczenia, są równie ważne, a może nawet ważniejsze z perspektywy rekrutacji na wyższe uczelnie. To one bowiem decydują, czy uda się spełnić marzenia o studiach na wybranej uczelni i wybranym kierunku.

Równolegle przeprowadzane były egzaminy ustne.

Jakich wyborów dotyczących egzaminów rozszerzonych dokonywali tegoroczni absolwenci? Zaskoczenia nie było. Podobnie do ubiegłych lat, absolwenci przystępowali najczęściej do trzech egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Tradycyjnie już największą popularnością cieszyła się matematyka, którą wybrało 115 absolwentów (na 132 zdających z dwóch typów szkół!). Kolejnymi chętnie wybieranymi przedmiotami był język angielski – 111 zdających, fizyka – 69 zdających oraz informatyka – 28 zdających. 15 osób zdecydowało się zdawać język niemiecki na poziomie rozszerzonym, 11 wybrało geografię, a 8 – język polski.

W puli rzadko w naszej szkole wybieranych przedmiotów znalazły się historia – 5 zdających,  biologia – 6 zdających, WOS – 3 zdających, filozofia – 2 zdających oraz chemia – 1 zdający.

Wysiłek maturalny za nami. Teraz pozostaje odpoczywać i czekać na wyniki egzaminów, które zostaną ogłoszone 9 lipca 2024 r..

Trzymamy kciuki za satysfakcjonujące wyniki zdających, które pozwolą spełnić wszystkim edukacyjne marzenia.

 Składam serdeczne podziękowania dla wszystkich nauczycieli, którzy rzetelnie wypełniali swoje obowiązki pełniąc funkcje przewodniczących i członków zespołów nadzorujących, wicedyrektorowi Damianowi Stankowiczowi, który dbał o organizację sal zastępczych oraz nauczycielom i pracownikom obsługi, którzy przygotowywali sale na kolejne egzaminy od strony technicznej.

Nad całością organizacyjną i proceduralną egzaminu czuwała wicedyrektor Beata Peczeniuk.

 

Back to top