W tym roku żegnaliśmy pierwszy raz klasy piąte. Pożegnanie klas odbyło się w piątek 26 kwietnia na sali gimnastycznej.

Dyrekcja oraz nauczyciele żegnali uczniów klas 5c, 5e,5f, 5g, 2aw BS II stopnia. W tym dniu zostały rozdane świadectwa oraz nagrody i wyróżnienia dla najbardziej zaangażowanych w życie szkoły uczniów. Wyróżnieni zostali uczestnicy finaliści konkursów, wolontariusze, sportowcy, aktywni członkowie samorządu szkolnego, najaktywniejsi czytelnicy. Dyrektor życzył absolwentom, aby spełniali swoje plany i marzenia. Po rozdaniu świadectw był czas na ostatnie zdjęcie klasowe oraz spotkanie z wychowawcą w gronie klasowym. Dziękujemy naszym absolwentom za ich aktywną działalność w szkole i życzymy, aby nabyta wiedza oraz przyjaźnie nawiązane w tych latach pozwoliły na realizację życiowych planów.
Życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych i odważnego wejścia w dorosłe życie!

 

Back to top