W dniu 27.03.2024 r. w Zespole Szkół Elektrycznych, przeprowadzony został turniej wiedzy pożarniczej.

Uczestnicy prezentowali swoją wiedzę z zakresu ochrony ppoż., przepisów ppoż., znajomość podręcznego sprzętu przeciwpożarowego i posługiwanie się nim oraz ewakuacji na wypadek pożaru w szkole. W ocenie organizatora uczniowie wykazali się dobrym opanowaniem zagadnień ppoż. i prawidłowym reagowaniem na zagrożenie wybuchem pożaru w szkole. Wyniki oceniało jury pod kierownictwem Piotra Stopyry – szefa sekcji pożarniczej koła szkolnego LOK. Uczestnicy zajęli nastepujące miejsca:
• I m = Jan Hanulewicz - 1a - 18 pkt.
= Maksymilian Piguła - 1c - 18 pkt.
• III m = Maksymilian Glombitza - 1b – 17 pkt.
• IV m = Dominik Kostyorz - 1b - 16 pkt.
= Simon Lagusga - 1b - 16 pkt.
• VI m = Marco Thomalla - 1c - 15 pkt.
• VII m = Floriam Skiba - 1d - 14 pkt.
• VIII m = Dariusz Piontek - 1f - 13 pkt.
= Piotr Patola - 1a - 13 pkt.
= Wojciech Gołąb - 1a - 13 pkt.
• XI m = Dominik Huczek - 1d - 11 pkt

Laureaci, którzy zajęli czołowe miejsca otrzymali dyplomy, zaś najlepsza trojka będzie nominowana do nagród rzeczowych na koniec roku.

 

Back to top