Wolontariusze naszej szkoły należą do Korpusu Solidarności.

11 stycznia 2024 r. w naszej szkole miało miejsce szkolenie dla członków Szkolnego Koła Wolontariatu. Szkolenie zostało przeprowadzone przez panią Alicję Gawinek- Prezeskę Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Koordynatorkę projektów. Trenerkę i doradczynię z zakresu m.in.: prawnych aspektów dotyczących III sektora, wolontariatu, zakładania i funkcjonowania organizacji.
Uczniowie mieli możliwość poznania platformy Korpusu Solidarności oraz korzyści jakie płyną z bycia członkiem ogólnopolskiej społeczności wolontariuszy. Korpus Solidarności jest programem będącym propozycją dla osób i organizacji, które zamierzają pomagać i pracować z wolontariuszami nie tylko „od święta„ ale w dłuższej perspektywie czasu. "Korpus jest miejscem dla wszystkich zaangażowanych w ideę wolontariatu systematycznego - osób w różnym wieku, z różnych środowisk, dla tych którzy podzielają podobne wartość takie jak solidarność, szacunek, dobro wspólne, uczciwość i kierują się umacnianiem solidarności międzyludzkiej."

Back to top