15.09.2023 Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektrycznych rozpoczęła swoją prezentacją Narodowe Czytanie Lektur 2023. Elektryczni Dęciacy są od wielu lat zapraszani przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Opolu do udziału w imprezie. W programie tegorocznym znalazły się utwory z polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej. Muzycy zostali nagrodzeni gromkimi brawami na zakończenie. Po nim nastąpiło czytanie wybranych fragmentów "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej w ogrodzie RCZE.

Cały czas można dołączyć do orkiestry, trwa bowiem coroczna rekrutacja do zespołu. Więcej informacji oraz adresy kontaktowe: https://odzse.slusarczyk.eu/index.php/dolacz-do-nas

odzse narodowe czytanie 2023

Back to top