Oczywistym jest, że społeczność szkolna tworzona jest przez nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców.

Bez współpracy oraz wspólnej wizji i celów, powodzenie działań wychowawczych oraz dydaktycznych może być utrudnione. Dlatego właśnie w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu dużą wagę przykłada się do efektywnej współpracy z rodzicami.
6 września rozpoczął się zatem nowy rok szkolny dla rodziców uczniów klas pierwszych, którzy tłumnie pojawili się w murach szkoły na zaproszenie Dyrekcji i wychowawców na pierwsze spotkanie w nowej szkole.
Spotkanie rozpoczęło się od spotkania ogólnego, podczas którego rodzice mieli okazje poznać Kierownictwo Szkoły oraz osoby wspierające uczniów i rodziców - dbające o rozwój oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne: Pedagogów, Pedagoga Specjalnego i Psycholog, Pielęgniarkę szkolną, Rzecznika Praw Ucznia, Nauczycieli – Bibliotekarzy oraz Doradców Zawodowych. Dyrektor zaprezentował również możliwości rozwoju zainteresowań uczniów oraz bazę dydaktyczną związaną z nauką zawodu. Rodzice zapoznali się z zasadami funkcjonowania Szkoły oraz zasobami zamieszczonym na stronie Internetowej Elektryczniaka, a także ze sposobami logowania do dziennika elektronicznego.
Mieli również okazję wysłuchania krótkiego wykładu psycholog Jaśminy Dębińskiej, która zwróciła uwagę na mogące się pojawiać trudności związane ze zmianą środowiska, potrzebą znalezienia nowego miejsca w grupie oraz zmierzenia się z nowymi wyzwaniami edukacyjnymi oraz sposoby wspierania swoich dzieci w nowej sytuacji. Najważniejszym elementem stało się jednak pierwsze spotkanie z wychowawcami klas, gdyż to Oni zostali najważniejszymi opiekunami uczniów w czasie trzy- lub pięcioletniej edukacji w szkole ponadpodstawowej.


Serdecznie dziękujemy Państwu za liczne przybycie. A w przypadku jakiś niepokojących sytuacji, zapraszamy do kontaktu z wychowawcami, zespołem psychologiczno – pedagogicznym oraz nauczycielami uczącymi, nie tylko podczas zaplanowanych spotkań z rodzicami.

 

Back to top