Początek września to tradycyjny początek nowego roku szkolnego.

W tym roku szkolnym pierwszy dzwonek zabrzmiał dla uczniów nie pierwszego, ale czwartego września. To sprawiło, że ten rok szkolny dołączył do wcześniejszych, nietypowych lat szkolnych, którym towarzyszyła pandemia, zdalne nauczanie, niepokoje związane z wybucham wojny w Ukrainie, zmiany formuły matury…
Jaki będzie rok szkolny 2023/2024?
Być może takie pytanie zadawali sobie uczniowie Elektryczniaka, którzy dzisiaj po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie spotkali się w klasach ze swoimi kolegami i wychowawcami.
Ale chyba najwięcej pytań stawiali sobie uczniowie klas pierwszych, dla których nowy rok szkolny jest równocześnie początkiem edukacji w nowej szkole. To Oni stali się tego dnia nowymi członkami społeczności Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu.
To właśnie dla uczniów klas pierwszych odbyło się uroczyste spotkanie na sali gimnastycznej inaugurujące nowy rok szkolny. Zebrani mieli okazję spotkać się
z kierownictwem Szkoły, nauczycielami uczącymi, opiekunami kół zainteresowań, nauczycielami bibliotekarzami, pedagogiem szkolnym.
Najważniejszym punktem tej uroczystości dla nowych uczniów stało się jednak pierwsze spotkanie z wychowawcami, którzy po raz pierwszy odczytali listę obecności, by po wspólnym zdjęciu zaprosić swoich wychowanków na pierwszą lekcję wychowawczą i spacer po szkole.
Pozostali uczniowie rozpoczęcie roku szkolnego świętowali w salach na spotkaniach w gronie klasowym ze swoimi wychowawcami. Pierwsza lekcja wychowawcza stała się okazją do rozmów, wymiany wakacyjnych doświadczeń oraz planowaniu nowego roku.
Dla uczniów klas piątych, nowy rok szkolny to czas intensywnych przygotowań do ostatniego egzaminu zawodowego oraz egzaminu maturalnego. Dla nich, po spotkaniach w klasach, odbyło się dodatkowe spotkanie z Dyrekcją Szkoły, podczas którego zostały przedstawione najważniejsze terminy związane z przygotowaniem do ostatnich, ale jakże ważnych egzaminów zewnętrznych.
Oby ten rok szkolny stał się dla wszystkich czasem rozwoju, spełniania marzeń i realizacji planów. Niech przyniesie satysfakcję i poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Niech będzie dobry!
Dla całej społeczności szkolnej - Dobrego, nowego roku … szkolnego!

 

Back to top