Zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych.

Uwaga maturzyści! Zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych. Świadectwa będą wydawane 9 LIPCA 2024 r. od godziny 10.00 do 13.30 w sali nr 17, a następnie w sekretariacie głównym (pokój 35).
Od 10 lipca świadectwa wydawane będą w godzinach:

8.30 – 10.00 – sekretariat główny,

10.00 – 13.30 – sala 17

13. 30 – 14.30 – sekretariat główny.


Wyniki w wersji elektronicznej będą udostępnione w systemach informatycznych 9 lipca br około godziny 8.30; dostępne pod adresem https://ziu.gov.pl/login

Logowanie do serwisu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które zdający otrzymali w Szkole lub za pomocą profilu zaufanego/e-dowodu/bankowości elektronicznej.
Absolwenci, którzy:
1) zdali egzamin – otrzymają świadectwo dojrzałości (wraz z odpisem);
2) podwyższyli wynik egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym lub przystąpili do egzaminu, do którego nie przystępowali w ubiegłych latach – otrzymają aneks do świadectwa dojrzałości
3) nie zdali egzaminu – otrzymają informację o wynikach egzaminu dojrzałości.

Równocześnie będą wydawane dyplomy technika.

Back to top