W środę 24 maja, po raz ostatnio w tym roku szkolnym, odbyło się spotkanie rodziców z wychowawcami oraz nauczycielami uczącymi.

W bieżącym roku szkolnym, zgodnie z oczekiwaniami rodziców zadeklarowanymi we wrześniu, spotkania odbywały się w sposób hybrydowy. Wykorzystując doświadczenia edukacji zdalnej, część z nich odbywało się za pośrednictwem platformy temas, a część stacjonarnie w szkole.
Tym razem, ze względu na wagę spotkania końcoworocznego, podczas którego rodzice są informowani o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego, spotkanie odbywało się w szkole. I wielu rodziców skorzystało z możliwości rozmowy z wychowawcą klasy oraz nauczycielami uczącymi.
Podczas tego spotkania odbyło się również spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów, którzy w tym roku szkolnym, już niebawem, bo od 1 czerwca, będą przystępowali do egzaminów zawodowych. Rodzice uczniów z klas 3C, 3D, 3E, 3ab, 4E oraz 4F spotkali się na sali gimnastycznej. To właśnie dla nich wicedyrektor Artur Rapiński przygotował prezentację, w czasie której przedstawił ważne terminy, procedury oraz sposoby wsparcia, jakiego rodzice mogą udzieli swoim dzieciom.
Dziękujemy za liczne przybycie i Państwa obecność w szkole w bieżącym roku szkolnym. Zapraszamy do stałego kontaktu z wychowawcami, zespołem psychologiczno – pedagogicznym oraz nauczycielami uczącymi.

Back to top