Po zimnym kwietniu, rozpoczął się również zimny maj. I mimo iż dla tegorocznych maturzystów kasztany nie zakwitły, egzamin maturalny i tak się rozpoczął. I właśnie się zakończył.

Po trzech intensywnych tygodniach wypełnionych egzaminami na poziomie podstawowym i rozszerzonym, 23 maja, ustnymi egzaminami z języka angielskiego, dla 93 tegorocznych absolwentów Szkoły, zakończył się egzamin maturalny w terminie głównym. W ten sposób dla naszych absolwentów rozpoczęły się najdłuższe wakacje życia, czas odpoczynku w oczekiwaniu na wyniki, które zostaną ogłoszone 7 lipca 2023 r.
Egzamin maturalny, mimo iż przystąpiło do niego tylko 93 absolwentów z trzech klas czwartych, nie różnił się znacząco w liczbach od tych z ostatnich lat.
Absolwenci przystąpili w sumie do 15 egzaminów pisemnych, w czasie których w 44 komisjach pracowało 122 członków zespołów nadzorujących, 61 nauczycieli pełniło dyżur w ramach rezerwy, a 65 oddelegowanych zostało do Zespołu Szkół Ekonomicznych.
Podczas 20 egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języków obcych, wypowiedzi zdających oceniało 40 nauczycieli, a do Zespołu Szkół Ekonomicznych na egzaminy ustne oddelegowano kolejnych 31.
Widać zatem, że czas matur to wysiłek nie tylko dla zdających, ale również dla nauczycieli oraz pracowników obsługi. Wszyscy bowiem zostali zaangażowani, aby egzaminy odbywały się nie tylko zgodnie z procedurami, ale również spokojnie dla zdających.
Egzamin maturalny już tradycyjnie rozpoczęły obowiązkowe egzaminy na poziomie podstawowym: egzamin z języka polskiego, następnie z języków obcych oraz matematyki. Wyniki z tych egzaminów, wraz z koniecznością przystąpienia do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym oraz zdania dwóch egzaminów ustnych – z języka polskiego oraz wybranego języka obcego, decydują o zdaniu matury.
Po trzech dniach egzaminów na poziomie podstawowym, zaczęły się egzaminy na poziomie rozszerzonym. Wyniki z tych egzaminów, mimo iż nadal nie obowiązuje próg zaliczenia, są równie ważne, a może nawet ważniejsze z perspektywy rekrutacji na wyższe uczelnie. To one bowiem decydują, czy uda się spełnić marzenia o studiach na wybranej uczelni.
Równolegle przeprowadzane były egzaminy ustne, które powróciły do zestawu egzaminacyjnego po dwóch latach nieobecności.
Jakich wyborów dotyczących egzaminów rozszerzonych dokonywali tegoroczni absolwenci? Zaskoczenia nie było. Podobnie do ubiegłych lat, absolwenci przystępowali najczęściej do trzech egzaminów na poziomie rozszerzonym.
Tradycyjnie już największą popularnością cieszyła się matematyka. Egzamin ten na poziomie rozszerzonym wybrało 91 zdających (na 93 absolwentów!). Kolejnymi chętnie wybieranymi przedmiotami był język angielski – 75 zdających, fizyka – 47 zdających oraz informatyka – 20 zdających. 8 osób zdecydowało się zdawać język niemiecki na poziomie rozszerzonym, a 4 – język polski.
W puli rzadko w naszej szkole wybieranych przedmiotów znalazły się geografia i historia – po 2 zdających, biologia, chemia i WOS – po 1 zdającym.
Wysiłek maturalny za nami. Teraz pozostaje odpoczywać i czekać na wyniki egzaminów, które zostaną ogłoszone 7 lipca.
Trzymamy kciuki za satysfakcjonujące wyniki zdających, które pozwolą spełnić wszystkim edukacyjne marzenia.

Składam serdeczne podziękowania dla wszystkich nauczycieli, którzy rzetelnie wypełniali swoje obowiązki pełniąc funkcje przewodniczących i członków zespołów nadzorujących, wicedyrektorowi Damianowi Stankowiczowi, który dbał o organizację sal zastępczych oraz pracownikom obsługi, którzy przygotowywali sale na kolejne egzaminy od strony technicznej.
Nad całością organizacyjną i proceduralną egzaminu czuwała wicedyrektor Beata Peczeniuk.

Back to top