Spotkanie będzie miało formę hybrydową.

Serdecznie zapraszamy na śródroczne spotkanie, które odbędzie się w Zespole Szkół Elektrycznych 27 marca 2024 r. o godzinie 17.00.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, spotkanie będzie miało formę HYBRYDOWĄ:
Rodziców klas maturalnych – zapraszamy na spotkanie do SZKOŁY – dla Państwa będą dyżurowali wszyscy nauczyciele uczący w klasach 5. To będzie już ostatnie spotkanie z wychowawcą w Technikum. Otrzymają Państwo również informację o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, jeśli takie zostaną zasygnalizowane.
Rodziców klas 1.-4. – zapraszamy na spotkanie ZDALNE za pośrednictwem platformy Teams.
Wszystkie szczegóły odnośnie organizacji spotkania, sposobu kontaktu oraz link do spotkania otrzymają Państwo od wychowawców za pośrednictwem wiadomości w e-dzienniku.
W trakcie spotkania będą dyżurowali wszyscy nauczyciele, którzy będą do Państwa dyspozycji w godzinach 17.15 – 18.30.
Liczymy na Państwa obecność.
UWAGA: spotkanie z wychowawcami klas: 1B, 2D oraz 2E nie odbędą się.
UWAGA 2. Rodziców klasy 1E, ze względu na planowaną wycieczkę klasową, zapraszamy na spotkanie stacjonarne.

Dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele uczący

Back to top