Pożegnanie Absolwentów technikum na podbudowie gimnazjum.

28 kwietnia 2023 roku po raz ostatni zadzwonił dzwonek dla 93. uczniów klas czwartych technikum. I po raz ostatni wychowawcy odczytali listę obecności, na ostatniej lekcji wychowawczej w szkole ponadgimnazjalnej. To wyjątkowy rocznik absolwentów, ponieważ to właśnie Oni zamknęli system edukacji, w którym uczniowie uczęszczali do szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ich koledzy z pozostałych klas czwartych, uczący się w szkole podstawowej, zostaną w Elektryczniaku na jeszcze jeden rok, aby zakończyć szkołę w klasie piątej.
To właśnie oni żegnali swoich kolegów, przygotowując program artystyczny, na który złożyły się zdjęcia oficjalne i nieoficjalne z wydarzeń szkolnych, lekcji, wycieczek i innych klasowych spotkań. W imieniu społeczności Elektryczniaka, maturzystów żegnał Łukasz Kołodziej, który podkreślił wagę przyjaźni zawartych w szkole, dalszych życiowych wyborów. Życzył również powodzenia na egzaminie maturalnym i w dorosłym życiu.
W części oficjalnej, poza przemówieniem Dyrektora Szkoły, który życzył absolwentom, aby spełniały się ich plany, zamierzenia i marzenia, by z odwagą sięgali po swoje cele, doszło do tradycyjnego przekazania Sztandaru. Poczet sztandarowy złożony z tegorocznych maturzystów przekazał Sztandar Szkoły swoim młodszym kolegom, oddając w ich ręce to zaszczytne zadanie.
Koniec szkoły to tradycyjnie czas podsumowań. Dzięki wsparciu Rady Rodziców, wielu żegnających się tego dnia ze Szkołą uczniów odebrało nagrodę za aktywną działalność na rzecz Szkoły, jej społeczności, godne jej reprezentowanie na zewnątrz oraz pracę na rzecz środowiska lokalnego.
Wyróżnieni zostali olimpijczycy i laureaci konkursów, zaangażowani członkowie Szkolonego Koła LOK, sportowcy, aktywni członkowie samorządów klasowych, najaktywniejsi czytelnicy, członkowie pocztu sztandarowego.
Była również radość z odbieranych z rąk Dyrektora Szkoły świadectw z wyróżnieniem. W tym roku szkolnym aż 30 procent kończących Szkołę wypracowało średnią 4,75 i wyżej. Wyróżnionym uczniom licznie towarzyszyli Ich Rodzice, którzy z rąk Dyrektora Szkoły otrzymali listy gratulacyjne.
Najliczniejszą wyróżnioną grupą byli uczniowie z klasy 4d – 12 świadectw z wyróżnieniem, w klasie 4a wręczono tych świadectw 11, a w klasie 4b świadectwo takie odebrało 6 absolwentów. To właśnie w tej klasie znalazła się uczennica, która uzyskała najwyższą średnią w Szkole – 5,63. Dokonała tego Agata Łozińska. Gratulacje!
Po rozdaniu nagród oraz świadectw z wyróżnieniem, każdej z klas zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie, w tym samym miejscu i scenerii, jaka towarzyszyła aktualnym absolwentom w pierwszym dniu szkoły.
A potem już tylko ostatnia lekcja wychowawcza: ostatnie spotkanie w gronie klasowym.
Serdecznie dziękujemy naszym absolwentom za ich aktywną czteroletnią obecność w Szkole i życzymy, aby zdobyta wiedza i doświadczenie, potwierdzone codziennym działaniem zasady moralne i zawiązane przyjaźnie pozwoliły im zrealizować swoje życiowe plany i zapewniły dobre, satysfakcjonujące, pełne i szczęśliwe życie.
Życzymy Im powodzenia na egzaminach maturalnych, które mogą stać się przepustką do spełniania marzeń i zamierzeń. I niech tak będzie! Trzymamy kciuki!

Uroczystość Pożegnania Absolwentów przygotowała, przy wsparciu wychowawcy Piotra Muszyńskiego, klasa 4c. Nad uroczystym przekazaniem sztandaru czuwali Edward Łakomy i Juliusz Trusz. Uroczystość uświetniła Orkiestra Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu pod kierunkiem Przemysława Ślusarczyka. Nad częścią związaną z wręczeniem świadectw z wyróżnieniem oraz nagród zakupionych ze środków Rady Rodziców, czuwała wicedyrektor Beata Peczeniuk.

 

Back to top