Aby pokazać naszym uczniom inne instytucje kultury Opola, w marcu nasi uczniowie odwiedzali Miejską Bibliotekę Publiczną.

Młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą biblioteki oraz wziąć udział w zajęciach przygotowanych przez panie bibliotekarki.
Celem wyjścia młodzieży do zaprzyjaźnionej biblioteki było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie umiejętności współdziałania oraz utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
Klasy 1at, 1bt, 1ft, 2at, 2ct brały udział w warsztatach plastyczno – literackich dotyczących tworzenia Zinów, czyli niezależnych publikacji, łączących tekst i rysunek. Wszelkie działania dotyczące twórczości uczniowie podejmowali z zainteresowaniem i wielką pasją.
Uczniowie klas 1bb, 1dt, 2at, 2bt, 3bt, 3ct, 4gt brali udział w grupowej grze „Chłopska szkoła biznesu”. Uczestnicy zajęć zapoznali się z historią XVIII-wiecznego Andrychowa, którym inspirowana jest gra oraz ze współczesnymi zjawiskami gospodarczymi, m.in.: popytem, podażą, monopolem, nasyceniem rynku, niszą rynkowa itp. Dzięki grze uczniowie mogą rozwinąć kompetencje społeczne oraz zaznajomić się z tematyką przedsiębiorczości. Gracze dowiedzieli się co to jest wolny rynek oraz wzięli udział w symulacji rzeczywistych mechanizmów rynkowych. Uczniowie wszelkie działania podejmowali z dużym entuzjazmem, zaangażowaniem, umiejętnością prowadzenia zabaw, gier zespołowych.Towarzyszyła temu znakomita zabawa. Koordynatorem wyjść była Pani Ewa Pikarska-Gażdzik.

 

Back to top