Zawody II stopnia odbyły się w 14 okręgach, w których uczestniczyło w sumie 380 uczniów.

3 marca 2023 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką Marka Małeckiego wzięli udział w II etapie Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA, która odbyła się w Zespole nr 18 we Wrocławiu. Zawody II stopnia odbyły się w 14 okręgach, w których uczestniczyło w sumie 380 uczniów. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 3 godziny.
Wszystkie stopnie Olimpiady, również zawody II stopnia rozgrywane są w pięciu grupach tematycznych:

  1. Elektrotechnika,
  2. Energetyka,
  3. Chłodnictwo i klimatyzacja,
  4. Urządzenia dźwigowe,
  5. Odnawialne źródła energii


Zespół Szkół Elektrycznych reprezentowało 9 uczniów, wśród nich znaleźli się : Igor Jaśko z klasy 2CT, Adam Dzierża, Paulina Marszołek , Maciej Zięba z klasy 3BT, Karol Bronek, Jan Polok z klasy 4BT oraz Paweł Głowacki z klasy 4AT, Łukasz Baron i Mateusz Hadasz z klasy 3FT – wszyscy nasi uczniowie startowali w grupie elektrotechnika. Finaliści i laureaci Olimpiady zwalniani są z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz uzyskują prawo przyjęcia na studia na wybrane uczelnie, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, opartego na punktacji wynikającej z egzaminu maturalnego.
Wyniki olimpiady będą znane do końca marca. Liczymy na to, że któremuś z naszych uczniów udało się zakwalifikować do III etapu, który odbędzie się 15 kwietnia w Zespole Szkół Mechanicznych we Wrocławiu.

 

Back to top