Tradycją Szkoły jest, że w listopadzie zapraszamy rodziców na śródroczne spotkanie z wychowawcami i nauczycielami uczącymi. Tak stało się również w tym roku szkolnym. 16 listopada rodzice zawitali w mury Elektryczniaka, jednak tym razem spotkanie miało wyjątkowy i często zaskakujący charakter.

Po pierwsze już w drzwiach Szkoły witała rodziców głośna, rockowa muzyka. To za sprawą zespołu BLACK SCYTHE, w skład którego wchodzą uczniowie Elektryczniaka – Antoni Łysiak i Tymoteusz Bartkowiak oraz uczennice PLO nr 5. To właśnie oni przygotowali dla rodziców swój mini recital, który był jednym z elementów akcji charytatywnej prowadzonej przez wolontariuszy z Zespołu Szkół Elektrycznych na rzecz Hospicjum Betania w Opolu. Ciężka i głośna muzyka nie odstraszyła rodziców, którzy entuzjastycznymi oklaskami dziękowali uczniom za występ. Wyśpiewany na koniec tej części protest song „Rzeź” dobitnie podkreślał niezgodę młodych ludzi na wojnę i zniewolenie.
Tym, co również prowadzi do zniewolenia człowieka są środki odurzające: narkotyki, alkohol, dopalacze. To właśnie na temat takiego zniewolenia, a raczej tego, jak ustrzec przed nim młodego człowieka, przygotował swój wykład specjalista z wydziału prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu, sierżant Tomasz Nawara. Wykład o znaczącym tytule: Uprzedź uzależnienia. Jak rozpoznać, czy dziecko eksperymentuje z narkotykami? wzbudził duże zainteresowanie słuchaczy. Prelegent, poza przekazaniem wiedzy merytorycznej na temat tego, co powinno budzić niepokój rodziców, podkreślał wagę budowania dobrych relacji z dzieckiem, zaufania, ale i kontroli. Zwracał również uwagę na rolę rodzica w procesie kształtowania się młodego człowieka oraz znaczenie elementów chroniących.
Jednym z takich elementów, poza dobrą relacją w rodzinie, jest pasja. I to była kolejna niespodzianka dla rodziców: na scenie pojawili się kolejni pasjonaci muzyki, tym razem kwintet dęty blaszany „Junior Opole Brass”, złożony z uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu, którego członkiem jest uczeń z Elektryczniaka – Maciej Waloszczyk. Na rozluźnienie atmosfery zaprezentowana została składanka muzyczna rozpisana na 5 instrumentów dętych, z elementami popisów muzycznych.
Całemu wydarzeniu towarzyszyli wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu, którzy kwestowali na rzecz Hospicjum Betania: Karolina Kołacińska, Mateusz Jabłoński, Tomasz Kotylak, Damian Urzędowski i Maciej Palacz.
Jednym z gości zaproszonych na to spotkanie była pani Barbara Chyłka, koordynator wolontariatu Hospicjum Betania, która od kilku lat propaguje ideę wolontariatu podczas prowadzonych w Szkole zajęć z uczniami. W swoim wystąpieniu dziękowała społeczności Elektryczniaka, która w różny sposób włączą się w pomoc Betanii: uczestnicząc w kwestach na jej rzecz oraz przygotowując koncerty i występy dla mieszkańców Hospicjum. Dziękując za prężną pracę Koła Wolontariatu i jego opiekunce – Beacie Kubis, gratulowała również rodzicom wspaniałych dzieci, które są gotowe do pomocy tym, którzy jej potrzebują.
Po spotkaniu na sali przyszedł czas na spotkania z wychowawcami oraz rozmowy z nauczycielami uczącymi.
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy wzięli udział w spotkaniu. Dziękujemy również za otwartość na potrzeby słabszych oraz gotowość pomocy. Dzięki Państwa wsparciu oraz wsparciu nauczycieli, wolontariusz zebrali kwotę 1816,02.
Następne zebranie, podsumowujące I semestr, odbędzie się zdalnie - 4 stycznia 2023 r.

 

Back to top