W dniach 22 – 24 listopada dla klas maturalnych (czwartych po szkole gimnazjalnej) odbędzie się próbny egzamin maturalny wg następującego harmonogramu:

22 listopada – język polski poziom podstawowy;
23 listopada – matematyka – poziom podstawowy;
24 listopada – języki obce – poziom podstawowy.
Szczegółowe informacje dla zdających znajdują się w gablocie przy sali nr 13 oraz u wychowawców klas.
Uczniów klas młodszych prosimy o zachowanie spokoju podczas egzaminu oraz śledzenie sal zastępczych, gdyż nastąpią czasowe wyłączenia sal:

22.11 – sala gimnastyczna oraz sala 13; 22 listopada – sala gimnastyczna oraz sala 13; 23 listopada – sale 11, 12, 13, 43, 44, 45.

Back to top