Z głębokim żalem informujemy, że zmarł Nasz Kolega, długoletni i zasłużony nauczyciel Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu mgr inż. Rudolf Zmarzły

Pracę w Zespole Szkół Elektrycznych rozpoczął w 1960 roku jako nauczyciel zawodu, a następnie jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Po przejściu na emeryturę w 1984 roku kontynuował ją do roku 1992.
Był znakomitym nauczycielem przedmiotów zawodowych – automatyki i elektroniki, który z powodzeniem wykorzystywał doświadczenie zdobyte w pracy poza szkołą. Wykształcił wiele pokoleń uczniów, którzy brali udział w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki oraz Olimpiady Wiedzy Technicznej, zajmując czołowe lokaty w kraju jak i za granicą. Zawsze bardzo zaangażowany w życie szkoły. Był założycielem działającego w szkole Klubu Młodych Racjonalistów, które pod jego kierunkiem zaprojektowało i wykonało dwie pracownie (elektroniki i automatyki), podjęło ponad 80 prac badawczych, z których 6 uzyskało patent, 11 zostało wdrożonych w przemyśle Opolszczyzny. Za wybitne osiągnięcia na polu edukacji otrzymał Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania oraz Złoty Krzyż Zasługi i odznaczenie „Zasłużonemu Opolszczyźnie”.
Wszyscy zapamiętamy Pana Rudolfa Zmarzłego jako wspaniałego nauczyciela, cieszącego się wielkim autorytetem wśród uczniów - nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich.

Msza święta oraz pogrzeb odbędą się w piątek 15 lipca 2022 roku o godz. 10.00 w Kościele Parafialnym pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Chrząszczycach. Zamiast kwiatów prosimy o wsparcie datkiem Hospicjum Betania.

 

Back to top