29 kwietnia 2022 roku po raz ostatni zadzwonił dzwonek dla 164. uczniów klas czwartych technikum.

I po raz ostatni wychowawcy odczytali listę obecności, na ostatniej lekcji wychowawczej w szkole ponadgimnazjalnej.
„Koniec to nowy początek” - zatem smutek związany z zakończeniem kolejnego etapu edukacji łączył się tego dnia z radością, nadzieją oraz wiarą, że świat, przed absolwentami Elektryczniaka, kończącymi szkołę z bardzo poszukiwanymi na rynku pracy zawodami, stoi otworem.
Był zatem czas na podsumowanie czteroletniej aktywności uczniów klas programowo najwyższych w Elektryczniaku. I mimo to, że ten czas był przerywany przez naukę zdalną, wielu żegnających się tego dnia ze Szkołą uczniów odebrało nagrodę za aktywną działalność na rzecz Szkoły, jej społeczności, godne jej reprezentowanie na zewnątrz oraz pracę na rzecz środowiska lokalnego.
Wyróżnieni zostali olimpijczycy i laureaci konkursów, zaangażowani ratownicy i członkowie Szkolonego Koła LOK, muzycy ze szkolnej orkiestry, wolontariusze, sportowcy, aktywni członkowie samorządów klasowych, najaktywniejsi czytelnicy oraz ci, którzy wzorowo wypełniali obowiązki szkolne i zawsze uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych.
Była również radość z odbieranych z rąk Dyrektora Szkoły świadectw z wyróżnieniem. W tym roku szkolnym takie świadectwa odebrało 43 absolwentów, a rekord liczbowy padł w klasie 4d (technik informatyk), w której aż 18 uczniów ukończyło Szkołę ze średnią 4,75 oraz wyżej. Niewiele mniej takich świadectw wydane zostało w klasie 4e – 11 i to właśnie w tej klasie znalazł się uczeń, który ukończył Szkołę z najwyższą średnią – 5.37. Dokonał tego technik informatyk – Krzysztof Cholewa. Trzecie miejsce, ex aequo, wywalczyli uczniowie klas 4a oraz 4f – po 5 świadectw z wyróżnieniem.
Był również czas na powagę. W części oficjalnej poczet sztandarowy złożony z tegorocznych przekazał Sztandar Szkoły swoim młodszym kolegom z klas trzecich, oddając w ich ręce to zaszczytne zadanie.
Był również czas na marzenia o przyszłości. Dyrektor życzył bowiem absolwentom, aby spełniały się ich plany, zamierzenia i marzenia, by z odwagą sięgali do gwiazd.
Był czas na refleksje i pożegnania. Po rozdaniu nagród oraz świadectw z wyróżnieniem, odbyła się ostatnia lekcja wychowawcza: ostatnie spotkanie w gronie klasowym.
Serdecznie dziękujemy naszym absolwentom za ich aktywną czteroletnią obecność w Szkole i życzymy, aby zdobyta wiedza i doświadczenie, potwierdzone codziennym działaniem zasady moralne i zawiązane przyjaźnie pozwoliły im zrealizować swoje życiowe plany i zapewniły dobre, satysfakcjonujące, pełne i szczęśliwe życie.
A już w najbliższym czasie… powodzenia na egzaminach maturalnych, które mogą stać się przepustką do spełniania marzeń i zamierzeń. I niech tak będzie! Trzymamy kciuki!
Uroczystość Pożegnania Absolwentów przygotowały, przy wsparciu uczniów z klas 3e oraz 3b, Edyta Kozicka i Joanna Sukiennik. Nad uroczystym przekazaniem sztandaru czuwali Edward Łakomy i Juliusz Trusz. Uroczystość uświetniła Orkiestra Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu pod kierunkiem Przemysława Ślusarczyka. Nad częścią związaną z wręczeniem świadectw z wyróżnieniem oraz nagród zakupionych ze środków Rady Rodziców, czuwała wicedyrektor Beata Peczeniuk.

 

Back to top