27 września 2021 r., podczas wizyty w szkole, Pan Andrzej Zachara, dyrektor ds. serwisu przekazał sprzęt na ręce Dyrektora Zespołu Szkół Dariusza Dobrowolskiego.

Firma Tauron Dystrybucja S.A. Odział w Opolu w ramach współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu oraz patronatu nad klasami elektrycznymi, już po kolejny, przekazała sprzęt do pracowni elektrycznej, z którego korzystać będą podczas zajęć przyszli technicy elektrycy oraz elektrycy ze szkoły branżowej.
27 września 2021 r., podczas wizyty w szkole, Pan Andrzej Zachara, dyrektor ds. serwisu przekazał sprzęt na ręce Dyrektora Zespołu Szkół Dariusza Dobrowolskiego.
Pan Dyrektor Andrzej Zachara - absolwent naszej szkoły, zaprezentował uczniom klas 4BT
i 3BT w zawodzie technik elektryk szeroki profil działalności firmy, podkreślał m.in. wagę
i znaczenie bezpieczeństwa warunków pracy, które są priorytetem w działalności firmy, przedstawił możliwości zatrudnienia dla absolwentów w/w kierunków. Pani Ewa Kulawik- Kierownik Wydziału Personalnego zachęcała uczniów do odbywania praktyk zawodowych
w firmie Tauron, zaprezentowała warunki pracy jakie firma Tauron Dystrybucja stwarza swoim pracownikom. Goście odpowiadali również na pytania uczniów.
W imieniu naszych uczniów serdecznie dziękujemy.
Zdjęcia: Marian Zambrzycki, TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu

Back to top