W dniu 21.09.2021 r. w Zespole Szkół Elektrycznych przeprowadzono ćwiczebną ewakuację stanu osobowego szkoły.

Odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie ewakuacji był p. Edward Łakomy, który przygotował Scenariusz ewakuacji i kierował jej przebiegiem. Ewakuacja została zarządzona przez dyrektora szkoły, a jej powodem był pożar, który wybuchł w szkolnej bibliotece.
Celem ewakuacji było wyrobienie u uczniów (zwłaszcza klas pierwszych) umiejętności i nawyków właściwego zachowania się po ogłoszeniu alarmu ppoż., praktycznego zapoznania się z drogami i wyjściami ewakuacyjnymi, zasadami poruszania się w tłoku, zadymieniu, reagowania na wypadki, omdlenia, zaczadzenia, itp. Dla zespołu kierującego ewakuacja była okazją do doskonalenia kierowania tego rodzaju przedsięwzięciem, zaś dla nauczycieli okazją do skonfrontowania swojej wiedzy na temat szeroko rozumianej ewakuacji z praktyczną jej realizacją. Pod względem medycznym ewakuację zabezpieczała grupa ratownicza SzK LOK kierowana przez Kubę Nakoniecznego. W rejonie zbiórki grupa dała pokaz udzielania I pomocy.
Zachowanie się uczniów i wykonywanie poleceń nauczycieli obserwowała grupa kontrolująca przebieg ewakuacji. Wspierała ją grupa aktywu SZK LOK. Ich spostrzeżenia i uwagi zostały ujęte w Sprawozdaniu z przebiegu ewakuacji. Ćwiczebna ewakuacja w ocenie prowadzącego spełniła założone cele.
Dyrektor szkoły p. Dariusz Dobrowolski podziękował wszystkim za sprawną realizację postawionych zadań oraz przeprowadzającemu ewakuację i grupie ratowniczej.

Back to top