1 września 2021 r., na pierwsze spotkania z wychowawcami stawili się uczniowie opolskiego Elektryczniaka. Wśród nich – 190 uczniów klas pierwszych, którzy zostali nowymi członkami społeczności szkolnej.

To właśnie dla uczniów klas pierwszych odbyło się uroczyste spotkanie na sali gimnastycznej inaugurujące nowy rok szkolny. Zebrani mieli okazję spotkać sięz Kierownictwem Szkoły, wysłuchać życzeń Wojewody Opolskiego Sławomira Kłosowskiego na nowy rok szkolny, poznać nauczycieli wspomagających ich edukację: pedagoga szkolnego, rzecznika praw ucznia, opiekuna samorządu szkolnego, nauczyciela – bibliotekarza i dyrygenta szkolnej orkiestry. Ale najważniejszym punktem tej uroczystości dla nowych uczniów stało się pierwsze spotkanie z wychowawcami, którzy po raz pierwszy odczytali listę obecności, by po wspólnym zdjęciu zaprosić swoich wychowanków na pierwszą lekcję wychowawczą i spacer po szkole.

Pozostali uczniowie rozpoczęcie roku szkolnego świętowali w salach na spotkaniach w gronie klasowym ze swoimi wychowawcami. Pierwsza lekcja wychowawcza stała się okazją do rozmów i zajęć ponownie integrujących klasę nie tylko po przerwie wakacyjnej, ale również po przerwie w codziennych kontaktach spowodowanej nauczaniem zdalnym. Niektórzy już zaczęli snuć plany dotyczące wycieczek szkolnych.

Dla uczniów klas czwartych nowy rok szkolny to czas intensywnych przygotowań do ostatniego egzaminu zawodowego oraz egzaminu maturalnego. Dla nich, po spotkaniach w klasach, odbyło się dodatkowe spotkanie z Dyrekcją Szkoły, podczas którego zostały przedstawione najważniejsze terminy związane z przygotowaniem do najważniejszych dla nich egzaminów zewnętrznych.

Przyłączamy się do słów Wojewody Opolskiego na nowy rok szkolny, który życzy nauczycielom, rodzicom i uczniom oraz pracownikom oświaty, by ten rok przyniósł wiele powodów do dumy, sił do działania oraz sukcesów na miarę możliwości każdego ucznia. Niech nauka rozwija umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. I niech ten nowy rok szkolny będzie bezpieczny i spokojny. Nauczycielom oraz pozostały pracownikom oświaty – wiele sił i zawodowej satysfakcji, a rodzicom radości z osiągnięć i postępów dzieci. *

Dobrego, nowego roku … szkolnego!

* sparafrazowany fragment listu Wojewody Opolskiego – Sławomira Kłosowskiego – do Nauczycieli, Rodziców, Uczniów i Pracowników Oświaty z dnia 1 września 2021 r.

List Wojewody Opolskiego na rozpoczęcie roku szkolnego pdf
 
List Ministra Edukacji na rozpoczęcie roku szkolnego pdf

Back to top